בס"ד


מס. סידורי:293

הוצאת דיבה למניעת נזק תדמיתי

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
א' טוען שהוציאו עליו דיבה בכתבה שפורסמה בעיתון שכתב כתובות נגד ערבים. הכתבה פורסמה ללא השם אך הוא טוען כי ידוע שמדובר עליו. ב', נציג היישוב, טוען שלא אמר דבר לאיש. ג' טוען שאמר את הדברים בלי לנקוב בשם על מנת למנוע פגיעה במאבק הציבורי וביקורת קשה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אין לחייב את ג' כיוון שפעל כדין, וכי ב' אינו מעורב ועל היישוב לפרסם זאת בידיעון המקומי.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' כסלו תשס"ד

תשס"ד/3

בירור דברים

שבין התובע: א'.

לבין הנתבעים: ב' נציג היישוב ב', וג'.

בנושא: הוצאת דיבה.

טענות הצדדים:

א': היתה כתבה בעיתון "מעריב" על אדם שהוא ביישוב ב' שכותב כתבות נגד ערבים כגון מות לערבים וערבים למשרפות, אמנם לא מוזכר שמי אבל ביישוב ב' כולם יודעים שהכוונה עלי.

חלק מהדברים שכתבו אינם נכונים וחלקם כן נכונים.

אני תובע מהיישוב ב' שיפרסמו התנצלות ושהם מצטערים שמסרו אותי לשלטונות.

ב': אני מצהיר שאני לא דברתי עם אף אחד לא עם הצבא, לא משטרה ולא עיתונאי אודות א', אף אחד מהעובדים אתי לא דיבר בנושא להיפך הייתה מסיבת עיתונאים וצלמים ויכולתי להגיב ולא אמרתי אף מילה. אני מרגיש נעלב מעצם התביעה נגדי, הוא לא דבר איתי בכלל בנושא, אני שמעתי מאנשים שהוא עשה מעשים יותר חמורים ממה שכתוב בכתבה.

א': אני לא תובע את ב' אישית. לגבי ג' הוא דיבר עם עיתונאים אמנם לא הזכיר את שמי אבל ידוע שזה עלי ושמו מוזכר בכתבה והוא לא הכחיש זאת.

ג': משפחת א' היתה מתארחת אצלי זה שנים ולאחר ששמעתי שהוא כותב ועושה דברים נגד ערבים דיברתי אתו והוא אמר שעשו את זה נערים מניו יורק ואינו אחראי למעשיהם, היות ונמסר לי שגם הוא עשה, הזהרתי אותו ומאז הוא באמת התרחק ממני, אני סבור שמי שבא מרחוק על אף שיש לו כוונה לשם שמים ועושה פעולות ביישוב ב' או כתבות על דעת עצמו מבלי להתייעץ עם ההנהגה המקומית, זה פוגע במאבק הכללי שלנו. וחושף אותנו לביקורת קשה, מצד חוגים עוינים.

לכל דבר צריך להיות העיתוי המתאים גם אני עשיתי מעשים אבל מחושבים ולא פעולות שיגרמו נזק לקהילה שלנו.

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים עוד הרחיבו וביארו את טענותיהם, הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

בפנינו תביעה שלדעת התובע יש בה הוצאת דיבה עליו. ואילו לדברי הנתבעים, לנתבע ב' אין לו כל קשר, ולנתבע ג' הדברים היו מוצדקים כי היה מזיק לקהילה.

הנה ביחס לתביעה נגד ב' היות והוא מכחיש כל קשר לכתבה לא מצדו ולא מצד האנשים העובדים עמו אי לכך אין מקום להאשים אותו בכל צורה בהוצאת דיבה.

ובנוגע לג': בית הדין סבור שג' היה נאלץ להגיב בעיתונות כדי להפריך שמועות קשות נגד מתיישבי יישוב ב' ועשה למען טובת הציבור וכן זה מבלי לנקוב בשם התובע ומה גם שידוע לו שעשה התובע מעשים יותר חמורים שלא מופיעים כלל בכתבה.

משמיעת כל הטענות ומשיקול דעת מקיף, בית הדין סבור שאין מקום להאשים את מישהו כאן בהוצאת דיבה.

למרות האמור לעיל סבור בית הדין שעל היישוב קרי ב' לפרסם הבהרה בידיעון פנימי של היישוב ב' בלבד, שהיישוב לא היה קשור כלל לכתבה הזאת ולא הוא מסר את הפרטים לעיתונאים.

לסיכום: היישוב יפרסם הבהרה בידיעון הקרוב ברוח זו.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור             הרב אהרון אליהו               הרב ישראל הירשנזון

תגיות