בס"ד


מס. סידורי:280

בעל מקצוע שהתקין הסקה ואינה עובדת

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
התובעות הזמינו את הנתבע להרכיב הסקה והן טוענות שהיא לא עבדה וכי אין להן מים חמים, הן תובעות מהנתבע להזמין מומחה על חשבונו שיטפל בבעיה כיוון שאינן סומכות עליו. הנתבע טוען שהוא קשור רק להסקה וכי הוא מוכן לתקן את התקלה או שהתובעות יזמינו מומחה על חשבונו.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבע רשאי לבצע את התיקונים בעצמו וכי אינו רואה פגם באופן ביצוע העבודה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' תשרי תש"ס

?תש"ס/4

בירור דברים

שבין התובעות: א' ובתה ג'.

לבין הנתבע: מר ב' הקבלן.

טענות הצדדים: 

לפני כשנה הזמנתי את ב' להרכיב הסקה ומערכת גז, וסיכמנו סכום 2,500 ש"ח עבור העבודה כי החומרים כבר נקנו ושולמו עבורם.

הענין נמשך מחודש יוני בשנה הקודמת ובחורף לא היה לנו חימום ולא מים חמים, אנו דורשים שהענין יגמר, שיזמן מומחה יתקן וישלם על חשבונו כי אנו לא רוצים אותו.

ב': אני עשיתי  עבודה רק בהסקה ולא דברו על דברים אחרים, יכול להיות שחסר איזה אטם אני מוכן לתקן או שהם יזמינו מומחה ואני אשלם, כל זה דברים קטנים וניתן לתיקון.

הצדדים הרחיבו את תיאור העובדות אולם זו היא התמצית.

בירור הדין:

בית הדין לאחר עיון בנושא בא לכלל מסקנה שהיות והתובעת הזמינה את ב' והיה לה אמון בו וב' טוען שהוא בעל מלאכה עם נסיון, אין בית הדין רואה עילה מספקת לשלול מב' את המומחיות שלו ולכן בית הדין מסיק:

א.      שב' יבוא ויתקן את הרדיאטורים שיש לעשות בהם חיבורים.

ב.      יסתום את החורים בקיר במקום שהצינור יוצא החוצה.

ג.       יאתר את מקום דליפת הגז ואם יש צורך באטם שיסדר, ובמידה שאינו יכול אזי שיזמין את החברה שתבוא ותתקן.

ד.      על ב' לבצע את התיקונים לא יאוחר משבועים מעת הגעת פסק הבוררות לידו, כדי למנוע עגמת נפש גדולה שהיתה לגב' א' התובעת.

ה.      אין בית הדין רואה פגם באופן ביצוע העבודה בידי ב', כנראה שמה שהמערכת לא תפקדה זה נבע מאי ידיעה נכונה מצד המפעילים אותה.

אנו מקום שהצדדים יבינו את רוח הדברים, והאמת והשלום אהבו.

_____________________ ___________________ ____________________

      הרב דב ליאור                 הרב אהרון אליהו                 הרב שלום אילוז

תגיות

בנייה - התקין הסקה ואינה עובדת תיקון הליקויים - אם רשאי לתקן בעצמו כשהמזמין אבד בו אמון פרק הזמן לביצוע הפסק - שבועיים