בס"ד


מס. סידורי:272

אי תשלום על טיפול שיניים

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
עמותה תובעת את ב' על טיפול שינייש שקבל ולא שלם עליו. ב' מודה בכל וטוען כי אין לו כסף לשלם.
פסק הדין:
בית הדין פרס לב' את התשלום.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ט"ו תמוז תשס"ב

תשס"ב/7

בירור דברים

שבין: עמותת א' המוצגת ע"י היו"ר הרב א'.

לבין: ב'.

בנושא: חוב המגיע ממנו לעמותה עבור טיפול שינים.

טענות הצדדים:

הרב א': משפחת ב' קיבלה שירותי רפואה במרפאה עוד בשנת 99 למניינם  וטרם שילמו את יתרת החוב בסך 4,745.50 ש"ח, אנו דורשים שבית הדין יחייב את הנתבע לשלם את החוב.

מר ב': איני מכחיש את העובדות אולם מצבי הכלכלי הוא קשה, איני עובד, אני מקבל תמיכה מביטוח לאומי ואשתי עובדת רק קצת, ככה שאין לי ממה לשלם.

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

היות ואין הכחשה בין הצדדים, הדין הוא פשוט, שהנתבע חייב לשלם את החוב כי הוא מודה.

אולם בהתחשב במצבו הקשה, בית הדין נותן לו ארכה של פריסת החוב לתשלומים, דהיינו שישלם כל חודש לפחות 100 שקל בתאריך 28 לחודש, אופן התשלום הוא במזומן במזכירות המרפאה, באם מצבו הכלכלי ישתפר הנתבע התחייב לסלק את החוב בהקדם.

בתקווה שהצדדים מבינים את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב 

_______________               ________________               ______________

    הרב דוב ליאור                         הרב אהרון אליהו                      הרב אילוז שלום

תגיות