בס"ד


מס. סידורי:252

אי ציות לפשרה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ט כסלו תשס"ט

הערה: לפסק נוסף שניתן בהקשר לנידון לחץ כאן.

 

תשס"ט /5

פסק בוררות ביניים בתביעות שבין ב' לא'

לאחר שמיעת הצדדים על יחסם לפשרה שהייתה אמורה להתבצע לפני זמן לא רב שלדעת ב' היא בטלה היות וא' לא קיים את חובו בדבר הספקת היין בטענה מסוימת ואילו לדעת א' היא לא בטלה.

א. בית הדין סבור שהפשרה קיימת למרות שאין להצדיק את התנהגותו של א' וסירובו לספק את בקבוקי היין.

ולכן סבור בית-הדין שעל א' לספק את היין תוך שבעה ימים מעת הגעת פסק הבוררות לידי הצדדים.

ב. בנוגע להחזרת הדולבים שכל צד חייב, הצדדים יציגו לפני בית הדין את מספר הדולבים שכל צד תובע ואת איכותם ובית-הדין יפסוק בענין.

ג. אודות הבקבוקים והפקקים שיש דין ודברים עליהם, כל צד יציג את עמדתו כמה הוא דורש ואת הנימוק למה בקיצור וכן עוד תביעה אחת בנוגע להוצאות שהיו למר ב' ביום בואו לקחת את הבקבוקים שלו.

יש לשלוח את הנתונים לא יאוחר מעשרה ימים מעת הגעת פסק הבוררות.

בית הדין יפסוק בעניין בהקדם.

בכבוד רב,

הרב דב ליאור                          הרב אהרון אליהו                     הרב ישראל הירשנזון

 

הערה: לפסק נוסף שניתן בהקשר לנידון לחץ כאן.

תגיות

שונות - שונות