בס"ד


מס. סידורי:2059

פשרה בעניין רעש לשוכר מהמשכיר

שם בית דין:כוכב יעקב - איגוד בתי הדין לממונות
דיינים:
הרב אביב ניר
הרב אלקובי אריאל
הרב חבר טוב אבישי
תקציר:
התובע שכר דירה מהנתבע. התובע טוען כי מדירתו מגיעים רעשים בלתי סבירים מדירת המשכיר הסמוכה עקב בעיה בבידוד. התובע תובע הפסקת השכירות באופן מיידי.
פסק הדין:
הצדדים הגיעו להסכמה ביניהם על אופן סיום השכירות. בית הדין נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' שבט תשע"ט

יום שישי כ"ז טבת תשע"ט 4.1.19

מס' תיק: 004/79

לפני כב' הדיינים:

אב"ד הרב ניר אביב

דיין הרב אריאל אלקובי

דיין הרב אבישי חבר טוב

 

התובע:

נגד

הנתבע:

פסק דין

תיאור המקרה

התובע הנו שוכר דירה מאת הנתבע. יחידת הדיור ממוקמת בקומה השניה של המשכיר. בקומה זו מתגורר גם המשכיר, ונמצא שיש קיר החוצץ ביניהם. התובע טוען שיש בעיה חריגה של בידוד ונוצר רעש חריג ובלתי נסבל, ועל כן מבקש לסיים את חוזה השכירות באופן מיידי ולצאת מהדירה. הנתבע טוען שהרעש אינו חריג ומדובר בסטנדרט בניה המקובל בישוב, ולפניו היו דיירים שלא התלוננו. ובנוסף, גם התובע לא התלונן מיד אלא רק כעבור חצי שנה וכנראה שישנה סיבה אחרת בעטיה הוא רוצה להפסיק את השכירות באמצע התקופה.

לאחר שמיעת שני הצדדים, בהמלצת ותיווך בית הדין הגיעו שני הצדדים להסכמה ופשרה, ועשו עליה קנין סודר המועיל, על פי הסעיפים הבאים:

א. התובע ימשיך לדור בדירה עד סוף החודש הלועזי הנוכחי (חודש ינואר) ויעזוב את הדירה לא יאוחר מיום חמישי (31.1.19). בעשירי לחודש הנוכחי (ינואר) ישלם את השכ"ד החודשי כרגיל בסך 2700 ש"ח.

ב. התובע יפקיד ביד מזכיר בית הדין תשלום שכ"ד לחודש נוסף סך 2700 ₪ לא יאוחר מיום קודם העזיבה (30.1.19). כמו כן יפקיד ביד המזכיר צ'ק ביטחון לצרכי תשלום חשמל ומים שצרך עד תאריך זה. לאחר מכן, במעמד זה, יקבל התובע חזרה לידיו את הצ'קים של תשלומי שכ"ד הנותרים.

ג. התובע יחזיר את הדירה צבועה ותקינה כפי שקבלה לידיו בכניסתו וכפי שמחויב בחוזה.

ד. היעדר קיום ולו אחד מן התנאים הנ"ל פירושו ביטול הפשרה, והמשך תוקפו של הסכם השכירות הקודם על כל המשתמע מכך.

החלטה

ניתן בזאת תוקף של פס"ד להסכמות הצדדים דלעיל.

ניתן היום ב' שבט התשע"ט (8.1.19).

 

____________­­­­__                             ______________                                  ______________

הרב אריאל אלקובי                               הרב ניר אביב, אב"ד                       הרב אבישי חבר טוב

תגיות