בס"ד


מס. סידורי:1884

אישור פנייה לערכאות צריך לכלול את סכום התביעה

שם בית דין:שערי שלום
דיינים:
הרב אבו יצחק יאיר
הרב שפירא פנחס
הרב מאירס הלל
תקציר:
אדם תבע מחברו אודות הלוואה שלא נפרעה. ביה"ד שלח לנתבע ג' פעמים הזמנה לדיון, והנתבע לא השיב להם ולא בא לדיון.
התובע הביא ראיות לטענותיו.
פסק הדין:
כיוון שהנתבע לא ציית דינא, ביה"ד נתן לתובע אישור לתבוע בבית המשפט. ביה"ד כתב לו כמה כסף מותר לו לתבוע.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה חשון תשע"ח

חובת בית הדין לפרט בכתב ההיתר לפנייה לערכאות במקרה של סרבנות את גובה הסכום אותו מותר לתובע לתבוע, וכן להחתים את התובע על שטר בוררות למקרה שהנתבע יחזור בו לאחר מכן וירצה להתדיין בדין תורה

פרוטוקול

1) צד א' תבע את צד ב' לדי"ת לפני למעלה מחודשיים (בתאריך כ' אלול תשע"ז) אודות אי תשלום הלוואה שלטענתו הלווה לצד ב'.

2) צד ב' הוזמן ע"י בית הדין ג' פעמים באמצעות משלוח הזמנות בדואר לכתובתו כפי שנמסרה על ידו טלפונית למזכירות בית הדין, כשלגבי ההזמנה השלישית בית הדין דאג באופן מיוחד לוודא את קבלת ההזמנה בביתו של הנתבע.

3) הנתבע לא השיב לכל הזמנות בית הדין, וכמו"כ לא הופיע לדיון שנקבע להיום.

4) התובע הופיע היום בבית הדין, והציג כתב ממרנ"י לפיו הנתבע התחייב בכתב ידו למוכ"ז סך 10,000 ₪, עליו רשום בכתב ידו של התובע אודות פירעון חלקי בסכום כולל של 7,900 ₪, כך שנותר מהממרנ"י לכאו' חוב של 2,100 ₪, ובנוסף טוען בטענת ברי שהיתה הלוואה נוספת של 4,000 ₪.

החלטה

עפ"י כללי ההלכה המקובלים במקרה של נתבע אלם שאינו ציית דינא, ולאחר שצד א' חתם בבית הדין על שטר בוררות למקרה שבו יחזור הנתבע וירצה לדון בדין תורה, מתירים אנו בזה לתובע הרב י.י.ל. הי"ו לתבוע את צד ב' בכ"מ עד לסכום של ששת אלפים ומאה ₪ בתוספת שכר טירחת עו"ד סביר וכן דמי אגרות בימ"ש והוצל"פ, ע"מ להציל עשוק מיד עושקו.

נאום פנחס שפירא

נאום הלל מאירס

נאום יאיר אבו יצחק

תגיות