בס"ד


מס. סידורי:1883

פניה למשטרה כנגד סרבן לדין תורה

שם בית דין:שערי שלום
דיינים:
הרב אבו יצחק יאיר
הרב פרינץ אלחנן
הרב שפירא פנחס
תקציר:
היתר פנייה למשטרה בטענת עושק במקרה של סרבנות לדין תורה
פסק הדין:
ניתן לפנות לכל מקום להגיש את טענותיו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ט חשון תשע"ט

היתר פנייה למשטרה בטענת עושק במקרה של סרבנות לדין תורה

כתב סירוב

בדו"ד שבין: הר"ר א.ב. (להלן: "התובע") לבין: הר"ר ר.מ. (להלן: "הנתבע") בעניין: טענות על עושק לכאורה של כ-4,600 ש"ח.

הואיל והנתבע מסרב לדין תורה, זאת על אף שהוזמן ג"פ והותרה כדין, ע"כ מותר לתובע לפנות לכמ"ש ע"מ לשטוח את טענותיו, לרבות הגשת תלונה במש"י.

וע"ז באעה"ח

נאום פנחס שפירא (-)  נאום אלחנן פרינץ (-)     נאום יאיר אבו יצחק (-)

 

תגיות

פנייה לערכאות לאחר פנייה לדייני ישראל - פנייה לערכאות לאחר פנייה לדייני ישראל