בס"ד


מס. סידורי:1868

קנס ביטול עסקה

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אמיתי רפאל
הרב אבירם ערן
הרב אהרון רון אל
תקציר:
התובע רכש פלאפון דרך סוכן. לאחר שראה שתעריף השיחות גבוה פנה לבטל את העיסקה. הסוכן אמר לו שיש קנס יציאה 2000 ש"ח. לטענתו לא ידע מכך ומאז לא השתמש בפלאפון. ולכן דורש את ביטול העיסקה והחזר התשלומים החודשיים.
הנתבע: תנאים אלו היו ידועים ולא הסתרתי אותם.
פסק הדין:
כיוון שהתובע לא הביא ראיה לדבריו אין עילה לתביעתו ועליו לשלם הוצאות משפט לצד ב.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ט חשון תשע"ט

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים להלן החלטת ביה"ד:

טענות צד א':

רכש קו ומכשיר מחברת פלאפונים דרך צד ב' לפני עשר שנים, אחרי שראיתי בחשבונית הראשונה  שתעריפי השיחות גבוהים, ניגשתי לסניף החברה לבטל את העסקה ואמרו לי שיש קנס יציאה בסך 2000 ₪, הוא כתב את זה על הטופס בלי ידיעתי, הנחתי את הטלפון בבית ולא השתמשתי בו בכלל, תובע דמי מנוי חודשיים  42 ₪ לחודש כפול 36 סה"כ 1512 ₪, אין לי קבלות ולא קיבלתי עותק מהעסקה.

שאלת ביה"ד האם פנית אליו אז?: לא, לא תבעתי עד היום אבל זה "טחן" אותי.

טענות צד ב':

זה הסכם של החברה זה היה מקובל אז הנושא של הקנס לכל הלקוחות, לא העלמתי ממנו, אמרתי את זה לכולם, היה יכול לעשות העברת בעלות למישהו אחר.

החלטה:

צד א' לא הוכיח שצד ב' לא פעל כשורה בפרט שהיה מקובל בזמנו שהחברה גובה קנס, שאין לסוכן קשר לזה, כ"כ לא הוכיח מהם פערי התשלום בין החברות דאז.

בנוסף לכך צד א' היה צריך למצות את טענותיו בשעתו למציאת פתרון. ובפרט שהיה יכול להשתמש במכשיר לשימוש שיחות נכנסות וכדומה.

מכל האמור אין לצד ב' חובת תשלום.

היות וצד א' לא ביסס את תביעתו כלפי התנהלות צד ב' בו בזמן שהתביעה מתייחסת לנוהלי חברת הפלאפון, לכן עליו לשאת בהוצאות דיון ולשלם לצד ב' 100 ₪ תוך 7 ימים.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, דיין                (-) הרב ערן אבירם, דיין            (-) הרב רפאל אמיתי, דיין

 

 

תגיות