בס"ד


מס. סידורי:1866

עבודת ריצוף לקוייה

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אבירם ערן
הרב חשאי אברהם
הרב אהרון רון אל
תקציר:
התובע הזמין קבלן שיפוצים שיעשה לו שיפוץ הבבית, לטענתו הקבלן לא סיים את העבודה ואף במה שעשה ישנם כמה לקויים. הנתבע טוען שהוא לא ממשיך לעבוד כיוון שלא הועבר אליו המשך התשלום ע"פ החוזה. ולגבי הלקויים טוען שהחומר שהושאר בדירה איתו הוא היה צריך לעבוד לא תקין. וכן לטענתו הוסיף דברים שיש להוסיךףף לו בשכר כנגדם. ולכן הוא דורש 15,000 ש"ח.
פסק הדין:
ביה"ד פסק שלאחר שיכלול הסכומים ע"פ אומדן בעלי המקצוע, בהתאם לאיכות העבודה הירוד כנגד הוצאותיו של צד א' ביחס לתמורה שקיבל, אין לצד א' חיוב לשלם תשלום נוסף והתביעות ההדדיות התקזזו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ח תשרי תשע"ט

פסק דין

לאחר חתימה על שטר בוררות, ושמיעת טענות ומענות הצדדים, ביקור ביה"ד בנכס וביקור בעל מקצוע מטעם ביה"ד.

תמצית פרוטוקול

טענות צד א':

פניתי אליו ב17/7 לעשות ריצוף בכל הבית, פירוק והדבקת קרמיקה 80 על 80 גובה ס"מ וחצי, בכל הבית כולל פירוק והדבקה באמבטיה, וסיכה, תיקונים וצביעה בקירות, סוכם על 10,500 ₪ מתוכם שילמתי 3000 ₪ הבאתי לו מפתח ב1/8 אמרתי לו שיסיים ב10/8, היו צריכים להכניס שוכרים, כל החומרים היו במקום. הריצוף עלה 7800 ₪.

לא סיים את העבודה, כמה ימים לא עבד, אמר שנתקע באמבטיה, התחיל מהחדר הפנימי, עשה בדיקה עם חוט דייג, היו מקומות ללא ריצוף, לא רצה להוריד את המדבקות מהקרמיקה, הבאתי 5 רצפים שילמתי להם 6400 ₪, עשו את הפנלים, אחרי ששטפו ראינו שהריצוף לא במקום והיו עוד מקומות לא מרוצפים, צבעתי את הבית שילמתי 400 ₪ לרובה. החזיר את המקלחון לא טוב, במקלחת אין שיפוע היה צריך להתקין סף, נזילה מהשירותים התקנה לא טובה.

תובע: 28,000 ₪ עבור פירוק וריצוף מחדש כולל חומר ועבודה.

טענות צד ב':

אין סיבה שאמשיך לעבוד אם קיבלתי רק 3000 ₪, אמרתי לו כסף לפי קצב העבודה, אמרתי לו מראש שיש הפרשים, ביקש באותו קו עם הדירה הסמוכה עשיתי אותו קו, בדקתי עם שטיכמוס, עשיתי שיפועים כמו שביקש, סמוך לקיר צריך קצת לעלות ולכן זה נראה שקע, יש הפרשי גבהים בגלל הבית עצמו, הוא דרך וטייל על הקרמיקה וזה גרם לתזוזות, הוספתי לו ללא תשלום הדבקת קרמיקה בחוץ, לא היה כלול החזרת והתקנת כיור, אסלה, ומקלחון, גם פירוק והתקנת גבס.

החומר היה בעייתי אריח הקרמיקה עצמו לא ישר (מציג בפי ביה"ד את הפרשי הגבהים) ולכן אי אפשר להגיע לרמת דיוק של מאה אחוז. ביקש שיפוע, בנוסף הוא דרך על הריצוף ולכן יצא עקום. פירוק אריחים היה רק בחדר, עבדתי עם הדבקה ופלס.

לשאלת ביה"ד: מה הנחת בין אריחי הריצוף? ספייסרים.

זה היה "ספייסר מתפלס"? לא ספייסר רגיל.

תובע: 10,500 ₪ , ועוד תוספות שלא סוכמו בסה"כ 8000 ₪ התקבל 3000 ₪.

סה"כ תובע: 15,500 ₪

תגובת צד א':

לא דרכתי על הריצוף, הגבס וההתקנה החוזרת כלולה בהסכם אם מפרקים צריך להחזיר, אמר לי שהריצוף יהיה "פלס", אמר לי שיש לו חיתוך לייזר, וראה שזה 80 על 80.

דרכתי על אריח אחד, אמר לי תזהר והוא סידר אותו לא דרכתי כל הבית.

בקשתי קומפלט כולל רובה וצבע ולהחליף את הגבס במקלחת, אמר לי מפלסת לייזר אתה תראה פלס. לא ביקשתי שיפוע, ביקשתי פלטה כל הבית, בדקתי את האריחים אצל בעל מקצוע היו ישרים אחד על אחד, למה לא הבאת מפלסת בעבודה.

לשאלת ביה"ד מדוע המשכת לעבוד בזמן שהעבודה היתה לקויה? לא ראיתי את הפרשי הגבהים רק אחרי שהשלמתי את הריצוף וניקתי את הבית ראיתי את ההפרשים.

לשאלת ביה"ד האם הצדדים מוכנים להתפשר? צד א' לא מוכן להתפשר.

נימוקים ופירוט להחלטה

היות ובין הצדדים הסכם בכתב, אך הכחשות וחוסר תיאום במספר נושאים דבר שגרם לחילוקי דעות, והפסקת העבודה ע"י צד ב', לכן ביה"ד פוסק בהתאם לסיכומים המפורשים בכתב, וביחס למכלול הטענות והמענות בהתאם לחו"ד בעל המקצוע, ביחס לאיכות העבודה, תוספות שלא סוכמו והשלמות שלא בוצעו.

הסכם עבודה כלל ריצוף והדבקה קרמיקה של כל הבית, הכולל פירוק הריצוף והאריחים הישנים, וצביעת ותיקון הקירות, בהסכם לא מצוין תאריך יעד, ואופן פריסת התשלומים.

סה"כ לתשלום 10,500 ₪ מתוכם שולם 3000 ₪, מוסכם על הצדדים כי סך 9000 ₪ עבור הריצוף, ו1500 ₪ עבור תיקוני קיר וצביעה.

צד ב' לא סיים את מלוא העבודה (צביעה, פנלים, רובה, וסיומי ריצוף) לטענתו בשל אי תזרים כספי, הפרעות של אזעקות, ועיכובים מצד צד א'. אמנם לטענת צד א' סוכם כי העבודה תסתיים ב10/8, והתשלום יתקבל בסוף, יצוין כי בהסכם לא נכתב פרטים על זמן הסיום וצורת התשלום.

מוסכם על הצדדים כי צד ב' השלים בעצמו את הרובה, פנלים וארחי קרמיקה נוספים שלא הודבקו.

היות ונושא הרכבת הכלים הסניטריים לא נכתב בחוזה יש לחייב את צד א' כך גם על הדבקת הקרמיקה בחצר.

לגבי פירוק הכלים הסניטריים ופירוק והתקנת הגבס, פעולות אלו הינם כלולות בכוונת ההסכם ע"פ צורת העבודה ואין לצד ב' תביעה על עבודות אלו.

ביה"ד הביא בהסכמת הצדדים בעל מקצוע שיאמוד עלויות ויעריך את הבניה, לפיה קבע כי אכן אין אשרות להגיע לגובה אפס בהדבקה כזו אך העבודה הכללית לקויה (הפרשי גבהים רבים בין אריחי הקרמיקה, שיפוע "הפוך במקלחת").

על אף טענת צד ב' כי הפרשי הגבהים בריצוף נובע בשל הפרש גובה האריח עצמו ובשל דריכת צד א' על גבי האריחים, מכל מקום מכלול הליקויים מעידים כי העבודה לא בוצעה כנדרש, ואף לדברי צד ב' לא הונח ספייסר מתפלס- המיוחד להדבקת אריחי קרמיקה גדולים, בכדי למנוע הפרשי גבהים.

פירוט תוספות: התקנת כיור ושירותים 300 ₪, על התקנת המחיצה אין לחייב בשל התקנה לקויה, הדבקת קרמיקה בחצר 100 ₪.

הפחתה עבור עבודות שלא בוצעו: צביעה 1000 ₪ רובה מקלחת 300 ₪, רובה בכל הבית 600 ₪, פנלים והשלמת ריצוף 800 ₪, ניקוי הבית מהעבודה 400 ₪.

על הורדת ההדבקה מאריחי הקרמיקה אין לחייב את צד ב'.

סיכום יתרת החוב ע"פ ההסכם ומכלול הטענות ואומדן בעל המקצוע: 10,500 ₪ מתוכם שולם 3000 ₪, יתרה 7500 ₪,תוספות 400 ₪, הפחתה 3100 ₪ סה"כ יתרה 4800 ₪.

סיכום הוצאותיו של צד א': 3000 ₪ מקדמה, כ-10,000  ₪ עבור חומרי בניה, (יתר ההוצאות עבור השלמת הריצוף והצביעה הופחתו מהחשבון).

היות וכאמור כללות העבודה לקויה ויש בה גרימת הפסד ישיר על הוצאות החומר של צד א' ביחס לאיכות התמורה שקיבל, לכן יצא זה בזה, ואין לצדדים חוב זה על זה.

תביעת צד א' בנוסף לעלות הרכבת ועבודה מחודשת, נדחית היות ואחריות צד ב' יכולה להתייחס רק להפסדים, נזקים ואיכות העבודה.

להלן החלטת ביה"ד:

לאחר הבאת בעל מקצוע שיאמוד את איכות הבניה נמצא כי איכות העבודה לקויה במספר תחומים, ונדרש פירוק והחלפת אריחים להבאת הבית לידי גמר, דבר המיסב לצד א' נזק על החומר שלא הורכב כנדרש, וירידת ערך כללית לעבודה.

לאחר שיכלול הסכומים ע"פ אומדן בעלי המקצוע, בהתאם לאיכות העבודה הירוד כנגד הוצאותיו של צד א' ביחס לתמורה שקיבל, אין לצד א' חיוב לשלם תשלום נוסף והתביעות ההדדיות נדחו זו בזו.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד            (-) הרב אברהם חשאי, דיין         (-) הרב ערן אבירם, דיין            

 

תגיות