בס"ד


מס. סידורי:1865

עבודת יציקת בטון לקויה

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אבירם ערן
הרב חשאי אברהם
הרב ביטון אלעזר
תקציר:
התובע הזמין קבלן לעשות עבודת יציקת בטון בחצרו. לטענתו העבודה נעשתה עם הרבה לקויים. לכן הוא תובע פירוק היציקה, והחזרת הכסף.
הנתבע: טיפלתי במצב כמה שאפשר ועשיתי לו הנחה, אני מוכן לקזז עוד 2000 ש"ח. הצדדים הסכימו להביא בעל מקצוע שישום את העבודה.
פסק הדין:
בעל המקצוע אמד את התיקון בכ7000 ש"ח. ביה"ד פסק שעל הנתבע לתקן את היציקה תוך 14 יום ואם לטא יבצע זאת עליו להחזיר את השכר שקיבל 5000 ש"ח.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ד' כסלו תשע"ט

ד' כסלו תשע"ט  

פסק דין

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים, ביקור ביה"ד ובעל מקצוע בנכס להלן,

טענות צד א':

קניתי דירת קרקע ביקשתי ממנו לעשות לי יציקה בחצר, הוא הגיע ראה את השיפועים ונקודות המים, הסביר כל מיני דברים וסמכתי עליו, היה ניקוז אמר שלשם יגיעו השיפועים, הגביה והנמיך, שילמתי 5000 ₪ מתוך 2000 ₪. בסופו של דבר לא נעשה טוב, נשפך לו הרבה בטון בטעות באמצע היציקה, הבאתי בעלי מקצוע ואמרו שאין שיפועים, המים הולכים לכיוון המרפסת, היו גם ליקויים בבטון שלא טיפל, הבטיח לסדר ולא ענה לי לטלפונים, גורם לי עיכוב בהרבה דברים וגם הילדים נופלים, תובע פירוק והחזרת הכסף, לא סומך עליו, או שישלם תיקון, אני לא מעונין לעשות חורים בגדר.

לא דובר על החלקה אבל גם לא על חורים, אני לא מתכוון לעשות שם ריצוף.

טענות צד ב':

בכל יציקה עושים חורים בכל מיני מקומות לניקוז המים, נשפך יותר בטון, וטיפלתי בזה, אי אפשר במצב הזה להביא שיפועים, אמרתי לו אני אתייעץ איך מביאים למצב חלק, אבל אם היה רוצה החלקה זה הרבה יותר יקר, עשיתי לו הנחה במחיר וגם 2 נקודות מים ומתלה כביסה ללא עלות. מוכן לקזז 2000 ₪ שלא שילם לי, עבור התיקון.

מקובל על הצדדים להביא בעל מקצוע מטעם ביה"ד שיקבע טיב העבודה צורתה ומחיר תיקון.

פירוט להחלטה ע"פ חוו"ד בעל מקצוע

לאחר ביקור בעל מקצוע יחד עם ביה"ד במקום תוך כדי פירוט טענות הצדדים, ובדיקת המקום גם ע"י שפיכת מים, להלן חוו"ד בעל המקצוע:

חספוסים ביציקה: מקובל ביציקות אלו שאין דרישה להחלקה.

חוסר בטון ביציקה (סמוך לקיר בתחילתה): צריך להשלים.

שיפועים: לאחר בדיקות עם מים, השיפועים הפוכים בתחילת היציקה וכ"כ בסופה מתחת למתלה הכביסה,  השיפועים היו אמורים להיות לכיוון הניקוז.

חורים בגדר: לא ניתן לחייב את בעל הבית לקדוח בגדר אם לא סוכם מראש, יש ניקוז אליו צריכים להגיע המים, בכל אופן ביציקה זו גם החורים לא יעזרו כיוון שהרבה מהמים לא מגיעים לגדר אלא לצדדים או עומדים במקומות שונים.

לסיכום: עבודת היציקה לקויה, מחמת חוסר שיפועים לכיוון הניקוז, גם אם לא נדרש לעשות החלקה.

תיקון הליקוי:

אין אפשרות להוסיף שכבת בטון לצורך שיפועים כיוון שבמשך הזמן שכבה זו יכולה להתקלף ולהיפגם, בפרט שהגבהת בטון סמוך לריצוף לא תהיה בקו אפס.

הפתרון היחידי במצב זה לפרק את היציקה בחלק הראשון ועוד כמטר בשביל, וליצוק מחדש בזווית משופעת לכיוון הניקוז, כך גם בסוף הגינה (לכיוון המחסן עד למתלה) בכדי ליצור שיפוע קל משני הצדדים.

עלויות: כ-10 מ"ר בחלק הראשון, וכ-8 מ"ר בחלק האחרון, פירוק 150 ₪ למ"ר ויציקה חדשה 250 ₪ למ"ר סה"כ כ- 7000 ₪.

החלטת ביה"ד:

היות ויציקת הבטון שביצע צד ב' נמצאה לקויה ע"פ חוו"ד בעל המקצוע שהביא ביה"ד, לכן על צד ב' האפשרות לתקנה תוך 14 יום ע"י שבירת החלק הקדמי והחלק האחורי, וליצוק יציקה חדשה בשיפוע לכיוון בור הניקוז, כמצ"ב בפירוט להחלטה.

במידה וצד ב' לא יתקן את היציקה כנדרש, עליו יהיה להחזיר את הסכום שקיבל בסך 5000 ₪ והפסיד את יתר שכרו שווה ערך לפירוק ויציקה חדשה.

 

באנו על החתום

(-) הרב אברהם חשאי, דיין                 (-) הרב ערן אבירם, דיין            (-) הרב אלעזר ביטון, דיין

 

 

תגיות