בס"ד


מס. סידורי:1849

קבלן שהפסיק באמצע עבודת שיפוץ

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פליישמן יוסף
הרב גרוס אריה
הרב ויספיש שלמה
תקציר:
התובע שכר את הנתבע לעבודת שיפוץ. הנתבע הפסיק את לעבוד לפני תום המלאכה עקב התנהלות התובע שלטענתו לא אפשרה את המשך העבודה. התובע תובע את תוספת השכר שנאלץ לתת לקבלן שהשלים את המלאכה. הנתבע טוען שהתובע חייב לו עוד כסף על המלאכה שעשה. הנתבע לא הגיב לכל רשימת הליקויים שהציג התובע ובשלב כלשהו ניתק קשר מבית הדין.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אין לחייב את הנתבע בתביעות תובע 1 כיוון שיכול הנתבע לטעון מספק שהיתה אונאה כיוון שהוא מוחזק. בית הדין הכריע כי על הנתבע לפרוע את מלוא חובו לתובע 2.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות

נושאים