בס"ד


מס. סידורי:1846

עבודות שיפוץ מעבר למוסכם בחוזה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פרבשטיין יעקב
הרב דייטש אליעזר
תקציר:
התובע בצע עבודות שיפוץ בבית הנתבע. התובע טוען כי לבקשת הנתבע בצע שיפוצים מעבר למוסכם בחוזה ועליהם הוא תובע תשלום. הנתבע טוען כי השיפוצים היו כלולים בחוזה ויש לו טענוץ על איכות השיפוץ ותיקונים שנותרו לביצוע.
פסק הדין:
בית הדין שלח נציג מטעמו בנוכחות הצדדים לבדיקת המציאות והכריע אילו שיפוצים היו כלולים בחוזה וחייב את הנתבע עבור השיפוצים שלא היו כלולים בחוזה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות