בס"ד


מס. סידורי:1845

הפסד בהפעלת חדר כושר

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פרבשטיין יעקב
הרב בוטרמן אברהם
הרב דייטש אליעזר
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות