בס"ד


מס. סידורי:1829

איש מקצוע ששלח שליח במקומו

שם בית דין:כוכב יעקב
דיינים:
הרב אביב ניר
הרב אלקובי אריאל
הרב חבר טוב אבישי
תקציר:
סוכמה עבודה עם קבלן מסוים והוא שלח אדם אחר במקמו. הנתבעת טוענת שרצתה דוקא את הקבלן, כי עליו סומכת שיודע את העבודה, וגם השני עשה עבודה גרועה שהיה צריך איש מקצוע אחר לתקן. התובע טוען, שאומנם לא עשה עבודה כזו בדיוק, אך עשה הרבה שיפוצים דומים. הנתבעת מוכנה לשלם רק את עלות החומרים.
פסק הדין:
ביה"ד פישר בין הצדדים, והנתבעת תשלם את עלות החומר + 100 ₪, כי היא מודה שהפועל הועיל קצת בעבודתו, סה"כ 485 ש"ח.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ד' ניסן תשע"ז

פסק דין

תיאור המקרה

התובע: הפועל, הנתבעת: בעלת הבית

לפני כשנתיים הנתבעת הזמינה מאיש אחזקה (להלן: הקבלן) עבודת שיפוץ עבור מדרגות השיש בביתה. התובע הגיע מטעמו של הקבלן וביצע את העבודה, כשהגיע למחרת לגבות את התשלום סירבה הנתבעת לשלם בטענה שהעבודה לא נעשתה כראוי. התובע דורש לקבל לידיו את התשלום כפי שסוכם מראש עם הקבלן: 50 ₪ לכל מרצפת, והיות והיו 14 מרצפות הוא תובע סך של 700 ₪. הנתבעת מוכנה לשלם רק על עלות החומרים.

הטענות

טענות הנתבעת

הזמנתי את הקבלן לעשות את העבודה כי עליו אני סומכת כאיש מקצוע (הוא איש התחזוקה של הישוב), ולבסוף הגיע מישהו אחר מטעמו שאינני מכירה. לתומי הנחתי שהוא יודע לבצע את העבודה, הוא הופיע בשעת לילה וביצע את העבודה במהירות כ20 דקות בלבד והלך. בבוקר כשהיה אור יום יכולתי להבחין בטיב העבודה וראיתי שישנם חורים רבים בשיש והעבודה לא נעשתה כראוי. לאחר כמה חודשים הזמנתי איש מקצוע אחר שביצע את התיקון כראוי, ואינני מוכנה לשלם פעמיים.

טענות התובע

הקבלן בא איתי לבית הנתבעת והסביר לי את תהליך העבודה, אמנם עבודה כזו טרם ביצעתי בעבר אבל אני עושה עבודות דומות בתחום השיפוצים כל הזמן, ומקבל הדרכה מהקבלן. היא רצתה לשלם לי כבר בערב בסיום העבודה, אולם אני מיוזמתי אמרתי לך שאשוב בבוקר לקבל את התשלום כדי שתראה את העבודה שעשיתי.

פסק הדין

בית הדין ניסה לברר את טיב העבודה שנעשתה, ויצר שיחה טלפונית עם איש המקצוע השני שביצע את העבודה. מדבריו עולה שהראשון עשה עבודה אך עבודה לא מושלמת ועם חומר זול שלא כל כך מתאים. בית הדין הבהיר לתובע שיש לו בעיה משפטית לתבוע שהרי ההזמנה והמחיר שנפסק היה עם הקבלן ולא איתו ולכן הקבלן עצמו צריך לתבוע, כי הנתבעת טוענת כלפיו 'לאו בעל דברים דידי את'. בית הדין בירר עם בעל החנות מה הייתה עלות החומרים שנקנתה אצלו, והתברר שהעלות הייתה 385 ₪.

לאחר שבית הדין שוחח עם שני הצדדים הם הסכימו לבסוף לפשרה, שהנתבעת תשלם לתובע את הוצאות החומרים, ובנוסף סך של 100 ₪ משום שהיא מודה שהוא עשה עבודה שהועילה במידה מסויימת.

החלטה:

הנתבעת תשלם לתובע סך 485 ₪.

הרב ניר אביב                                            הרב אריאל אלקובי                                      הרב אבישי חבר טוב

תגיות