בס"ד


מס. סידורי:1825

דמי שכירות בזמן שיפוצים -פשרה במקום הפסק

שם בית דין:כוכב יעקב
דיינים:
הרב אביב ניר
הרב אלקובי אריאל
הרב חבר טוב אבישי
תקציר:
פסק הדין:
הצדדים התפשרו בניהם ובקשו לעגן בפסק דין את הפשרה, לכן: על הנתבע לשלם לתובע סך 2100 ש"ח.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג חשון תשע"ח

עיגון הפשרה כפסק דין, במקום פסה"ד שניתן

תאור המקרה

התובע השכיר דירה למשכיר. במהלך השכירות היתה עבודת שיפוצים בדירה העליונה. וסוכם על שני סכומים לשכירות: סכום נמוך לתקופת השיפוצים (2700 ₪), ועל סכום גבוה יותר על התקופה שלאחר השיפוצים (3100 ₪). הסכום ששולם במשך השנה הראשונה היה הסכום הנמוך. בתחילת התקופה היה דו שיח עם האחד השותפים ונוצרה מחלוקת האם היתה מחילה על החודשים שלפני השיפוץ. בנוסף נפלה מחלוקת לגבי החודש האחרון אם נחשב חודש של שיפוץ בגין הלכלוך שנשאר.

פסק הדין

מאחר ששני הצדדים עשו פשרה ביניהם והגיעו להסכמה, ובקשו מבית הדין לעגן את הפשרה כפסק דין, בית הדין נעתר לבקשתם, ובכך מבטל בית הדין את הפס"ד הקודם. ישר כח לשני הצדדים שויתרו למען השלום, ומעתה הלאה תחזור הידידות והאחוה למקומה, וימשיכו ביחסי שכנות טובים, ואשריהם שהולכים בדרך חז"ל (יבמות סה,ב) שאמרו: "גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, דמעיקרא כתיב: ואדוני זקן, ולבסוף כתיב: ואני זקנתי".

מסקנה

על הנתבע לשלם לתובע סך 2100 ₪.

פסק הדין ניתן ביום כ"ג מר חשון התשע"ח (12.11.17).

על החתום

              הרב אריאל אלקובי                          הרב ניר אביב                              הרב אבישי חבר טוב        

תגיות

דף סה - עמוד ב