בס"ד


מס. סידורי:1808

התחיל לכתוב ספר תורה בשביל קהילה והתורם חזר בו מהתרומה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פרבשטיין יעקב
הרב הול יהונתן דוד
הרב דייטש אליעזר
תקציר:
התובע חתם בשם קהילתו על הסכם עם הנתבע שיכתוב עבור הקהילה ספר תורה. ההסכם נחתם בעקבות הבטחה של תורם שיתרום את הספר. לאחר שהוחל בתשלום והוחל, לטענת הנתבע, בכתיבה, חזר בו התורם. התובע דורש את התשלום שכבר ניתן לנתבע. הנתבע דורש את מימוש העסקה וטוען שהרב שחתם על העיסקה אחראי על מימושה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי מחד לא ניתן להוציא מידי הסופר את הסכום שקבל כיוון שלטענתו החל בכתיבה ומאידך לא ניתן לחייב את הקהילה להמשיך בעיסקה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות

כשהשכר או חלקו נמצא בידי העובד - בהפסקת העבודה עקב אונס גדרם של יחסי עובד-מעביד - גדרו של מזמין ספר תורה ביחס לסופר כשידוע שהכסף מגיע מתורם נאמנות העובד והמעביד - מהימנות המעביד על השכר שנתן נאמנות העובד והמעביד - מהימנות העובד על השכר שקבל כשהשכר או חלקו נמצא בידי העובד - לאחר שלטענת העובד כבר התחיל בעבודה עילות לפיטורין - ביטול תרומה שהובטחה עקב אונס (כוח עליון) - המעסיק אינו חייב להמשיך בהעסקת העובד זכות העובד להמשיך בעבודה - כשהעבודה הופסקה מחמת אונס