בס"ד


מס. סידורי:1808

התחיל לכתוב ספר תורה בשביל קהילה והתורם חזר בו מהתרומה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פרבשטיין יעקב
הרב הול יהונתן דוד
הרב דייטש אליעזר
תקציר:
התובע חתם בשם קהילתו על הסכם עם הנתבע שיכתוב עבור הקהילה ספר תורה. ההסכם נחתם בעקבות הבטחה של תורם שיתרום את הספר. לאחר שהוחל בתשלום והוחל, לטענת הנתבע, בכתיבה, חזר בו התורם. התובע דורש את התשלום שכבר ניתן לנתבע. הנתבע דורש את מימוש העסקה וטוען שהרב שחתם על העיסקה אחראי על מימושה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי מחד לא ניתן להוציא מידי הסופר את הסכום שקבל כיוון שלטענתו החל בכתיבה ומאידך לא ניתן לחייב את הקהילה להמשיך בעיסקה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות