בס"ד


מס. סידורי:1807

דמי תיווך בקניית דירה במחיר הגבוה ממחיר השוק

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב פרבשטיין יעקב
הרב הול יהונתן דוד
הרב בוטרמן אברהם
תקציר:
התובע קנה מהמתווכים דירה במחיר הגבוה ממחיר השוק. התובע דורש את דמי התיווך.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי בנסיבות של נכס זה, בו היו רווחים נאים והעיסקה עומדת על כנה, אין המתווך חייב להשיב את דמי התיווך. בית הדין הוסיף כי אם יתקיים דיון מחייב בין התובע למוכר יוכל התובע להביא את ההכרעה לשיקול בית הדין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות