בס"ד


מס. סידורי:1805

חבות ערב בדמי עיסקא של עיסקא שלא היו בה רווחים

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב דרברמדיקר אברהם
הרב שובקס ברוך
הרב סעמיאטיצקי דוד ישעיה
תקציר:
התובע הלווה לנתבע סכום על פי היתר עיסקא. הלווה החזיר את רוב הקרן, המקח לא הניב רווחים והלווה אינו יכול להחזיר את ההלוואה. התובע תובע מהערב את הסכום.
פסק הדין:
בית הדין הכריע כי הערב חייב להשיב את יתרת ההלוואה בלבד ולא את דמי העיסקא, לא על העבר ולא על העתיד.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות

גבייה מן הערב - בעיסקא שהפסידה חלוקת הרווחים ונשיאה בהפסדים - אחריות ערב בעיסקא שהפסידה