בס"ד


מס. סידורי:1791

תביעה נגד עמותה ואי תשלום שעות נוספות

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב נוסבוים נפתלי
הרב שלזינגר אליהו
הרב בוטרמן אברהם
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות