בס"ד


מס. סידורי:1790

שכר דייר להשיג הסכמת שאר הדיירים לתמ"א 38 וחזר בו

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב ברוורמן צבי
הרב שובקס ברוך
הרב לזנובסקי יצחק
תקציר:
חברת הבנייה הנתבעת סיכמה עם הדייר התובע שישיג את הסכמת דיירי הבניין לתוכנית תמ"א 38 בביצוע הנתבעת. סוכם שהתשלום יתבצע בתום העבודה. לאחר שנה וחצי השיג התובע את הסכמת חלק מהדיירים אך הנתבעת חזרה בה לאחר בדיקה נוספת משיקולי חוסר כדאיות. התובע תובע דמי טרחה על עבודתו. הנתבעת טוענת כי נושאים רבים נותרו פתוחים וכי לא ודאי שהדיירים היו חותמים וכי סוכם שהתשלום יתבצע בסוף העבודה - דבר שלא קרה וכי דין התובע כמתווך המקבל שכר רק אם הסתיימה העיסקה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבעת חייבת לפצות את התובע ושלח את הצדדים להתפשר ביניהם בעניין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות

זכות העובד לשכר עבודה - זכותו לשכר עבור מה שעשה עד הפסקת העבודה בעסקה שלא יצאה לפועל - בעיסקה שלא נחתמה עמותה - אחריות מנהל להתחיייבויות העמותה בתיווך - אין דמי תיווך כאשר העסקה לא הגיעה לחתימה בקבלן - כשסוכם שיקבל את השכר בגמר העבודה תנאים שונים ותוקפם - כתוב מה המשכורת וכמה שעות עבודה ואין התייחסות לכך שחלק מהשעות הן שעות נוספות