בס"ד


מס. סידורי:179

חלוקת דירה בין בני זוג שעומדים לפני גירושין

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
תביעת אשה לקבל את הדירה, כשהבעל טוען שצריך להתחלק והיה הסכם בעבר להתחלק.
פסק הדין:
בית הדין פסק כפשרה הקרובה לדין חלוקה של 65% לבעל ו35% לאשה על סמך הבעת נכונות מהבעל לשלם יותר ונתן עדיפות לאשה ברכישה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ו' אב תשס"ה

תשס"ה/15

התובע: א', הבעל.

הנתבעת: ב', האשה.

בנושא: חלוקת דירתם המשותפת.

בירור דברים שבין התובע הבעל א' מ' לבין אשתו ב' בנוגע לחלוקת דירתם המשותפת.

רקע הדברים:

הצדדים נשואים עשרות שנים והם אינם מסתדרים ביניהם, המתח הוא רב ואין שלום בית כלל, והם הגיעו למסקנה שעליהם להיפרד. לפני כשנתיים נערך הסכם ביניהם בנוכחות בני המשפחה, היה רשום במסמך הראשוני שתעשה הערכה ע"י שמאי, וחלוקת  הכסף תיעשה שווה  בשווה בנתיים  לא בוצע  שום דבר.

טענות הצדדים:

התובע: אני תובע  שתעמוד בהסכם. הערכת השמאי לא מקובלת עלי זה היה שמאי מטעם,  אני מוכן לשלם לה 150,000 ש"ח באם תעזוב את הדירה או לקבל ממנה 100,000 ש"ח. אני עבדתי ופירנסתי, אומנם היו שנים שהייתי מובטל אבל כשעבדתי הכנסתי את הכסף להוצאות הבית, וכן נתתי 14,500 ש"ח להוצאות שיפוצים.

הנתבעת: ההסכם שנערך בנוכחות בני המשפחה היה באילוץ  כלפיי, ולא נתנו לי להביע את דעתי. אני דורשת שכל הבעלות על הבית תהיה שלי. אני עבדתי כל השנים ואני פירנסתי הוא לא קנה דברים לבית ולא פירנס. השיפוצים עלו כ50,000 ש"ח [א': רק 38000 ש"ח מותר שהכניס  לתיק]. שילמתי משכנתא שלוש שנים לבד, [א': רק שנתיים] הוא היה מוכן לוותר על זה,  ולהעביר את זכויות הדירה  למישהו ואני במכתב  בלמתי זאת [א' מכחיש].

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בית הדין הזמין את נציגי המשפחה:

שאלה: האם ב' הייתה מוכרחה  לחתום על ההסכם? תשובה: היא ידעה על מה היא חותמת, זה נכון שלא נתנו לה לדבר, כי  איתה לא היינו מגיעים לשום הסכמה.

שאלה: האם החזקת הבית במשך השנים הייתה כפי שב' אומרת שרק היא פרנסה? תשובה: קשה לנו מאוד לבדוק את העבר אנו סבורים ששניהם פירנסו, זה בכה וזה בכה, מי יותר איננו יודעים וקשה מאוד לקבוע זאת.

בירור הדין

לאחר שמיעת הצדדים והעדויות מבני המשפחה, ברור לבית הדין שאין מקום לנסות שלום בית ועל הצדדים להיפרד זה מזה.

חלוקת הדירה

היות ונושא הבדיקה על השקעות בני הזוג בעבר לוטה בערפל וכמעט שזה מן הנמנע לברר את השקעותיו של כל צד, והיות והתובע בעצמו הביע נכונות במקרה שהוא רוכש את הדירה לשלם יותר ממה שהוא מוכן לקבל ממנה סבור בית הדין שיש לערוך פשרה הקרובה לדין, דהיינו ששווי הדירה יחולק 65% אחוז לב' ו 35% אחוז לא'.

על הצדדים להביא שמאי ניטראלי על חשבונם, שיעריך את ערך הדירה נכון להיום. כדי למנוע סחבת על הצדדים לבצע את השמאות עוד בחודש אב, ואח"כ צד אחד יפצה את השני בסכום שיקבע, כמו כן אם ניתן יהיה למכור למישהו מבחוץ גם כן מקובל.

יש לתת עדיפות לב' שהיא תיתן 35% אחוז לא', ואם אינה רוצה אז שא' יתן לה 65% אחוז. את כל הדברים יש לבצע עד תום השנה הזאת דהיינו עד סוף אלול תשס"ה.

במקביל הצדדים יפנו לבית הדין בירושלים ויפתחו תיק גירושין וכל צד ישתף פעולה ככל שידרוש בית הדין.

אנו סבורים שהצדדים יבינו את רוח הדברים  והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                          הרב אהרון אליהו                 הרב ישראל הירשנזון

תגיות