בס"ד


מס. סידורי:1788

קבל כסף להפקיד בבנק והפקידו בכספת של חבר והחבר גבה הכסף בחוב שלטענתו חייב לו המפקיד

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב דרברמדיקר אברהם
הרב שובקס ברוך
הרב סעמיאטיצקי דוד ישעיה
תקציר:
התובע נתן לנתבע סכום להעביר לשני חשבונות בנק בשכר. הנתבע הפקיד את הכסף בכספת של צד ג' והודיעו שהכסף של התובע. בעל הכספת תופס בכסף תחת חוב שלטענתו התובע חייב לו, התובע מכחיש את החוב. התובע תובע את כל הסכום מהנתבע בטענה שהנתבע הינו שומר שכר ועל כן יש עליו אחריות יתירה, עוד טוען שהזהירו שלא להפקיד את הכסף בידי בעל הכספת ושלא היה לו להודיע לבעל הכספת מי בעל הכסף. הנתבע טוען לפטור גמור ומכחיש את הזהרת התובע שלא להפקיד את הכסף אצל בעל הכספת, כמו כן טוען שכיוון שהתובע חייב לבעל הכספת חוב - הרי שמצווה לתת את הכסף לבעל הכספת ולעזור לו לגבות את חובו, עוד טוען כי לא היה לו להעלות בדעתו את החוב ולכן לא היתה לו סיבה לחשוש מלספר לבעל הכספת על זהות בעל הכסף.
פסק הדין:
בית הדין פסק שהנתבע נהג כנהוג לשמור בתחום ולכן הוא פטור מכל.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ו תשרי תשע"ט

תגיות

ראיות - הסמכות על הגיון באין ראיה פריעת בעל חוב מצווה - אדם שבידיו כסף של הלווה ואין לו ידיעה על החוב כלפי השולח - כאשר נהג כמקובל בענף בשליחות - הפקדת כסף של המשלח בכספת פרטית של אחר