בס"ד


מס. סידורי:173

דירה שכורה ללא דוד שמש והרעה בתנאי המגורים

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
תביעה של שוכרת, בגלל שאין דוד שמש בניגוד למה שפורסם, וריחות קשים שהיו בדירה כמה חודשים ועוד.
פסק הדין:
בית הדין הוריד משכר הדירה עבור החודשים בהם היה ריח רע בדירה והורה למשכיר להחזיר את הסכום שנתנה השוכרת כשתצא מהדירה בניכוי חובותיה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' כסלו תשס"ה

תשס"ה/2

התובעת: גב' א', שוכרת דירה.

הנתבע: מר ב', המשכיר.

טענות הצדדים:

התובעת: אני שכרתי דירה מב' החל מ 1/8 בעברית חודש אב תשס"ד למשך שנה עם אופציה של הארכה, וסיכמנו על סך 1300 ש"ח שכר לחודש, וב' דרש ממני שאשלם מראש עבור סוף התקופה, חודש ה 11 וה 12.

פורסם בידיעון שלדירה ישנו דוד שמש ואני חשבתי ונכנסתי על דעת זו, התברר לי שאין לו דוד שמש.

בהתחלה היו שיפוצים בדירה וב' אמר שזה יסתיים כעבור כמה ימים, וזה נמשך לפחות שבועיים. כמו כן בשלושת החודשים הראשונים היו ריחות קשים בדירה שאני ובנותיי סבלנו מהם. כמו כן אין סורג בחלון ויש בזה סכנה לילדים ולכן אני תובעת:

א.     לראות בתנאי המגורים הקשים הפרה בסיסית בתנאי החוזה ולכן יש לפצות אותי. אני כעת איני דורשת שיתקן את הסורג.

ב.    שיתנו לי לעזוב את הדירה מבלי לקנוס אותי בסך 1,500 ש"ח, כפי שמופיע בחוזה, וכן מבלי לחייב אותי למצוא דייר חילופי, ובהתראה קצרה, ולא כפי שכתוב בחוזה.

ג.     שיחזיר לי מיד את הסכום שנתתי לו עבור שני חודשים לסוף השנה 2,600 ש"ח.

ד.     שתינתן לי הנחה עבור מחצית חודש אוגוסט שחייתי בתנאים קשים, בלי כיור, שיש, גז, אבק וטינופת.

ה.    שיתן לי הנחה משמעותית עבור שלשה חדשים שהיו ריחות קשים בדירה.

ו.     שיתן לי 2000 ש"ח דמי הובלה שאילו הייתי יודעת שזה יהיה ככה לא הייתי עוברת.

הנתבע: אני לא פרסמתי שהדירה היא עם דוד שמש, מחלקת הקליטה עשתה על דעת עצמה, והיא התקשרה אלי סמוך לפרסום המודעה, ואני אפילו לא ראיתי אותה.

היא היתה לחוצה להיכנס לדירה ואמרתי לה שהדירה עדיין לא מוכנה, והיא בכל זאת היתה מוכנה להיכנס, ואני אפילו הקדמתי לאפשר לה הכניסה לפני התאריך של החוזה. אני לא התחייבתי על ימים אחדים, אמרתי שאולי זה יקח שבוע.

בנוגע לריחות, רק אחרי כמה שבועות אמרה לי שקיימת בעיה של ריחות, ואני מצדי הפעלתי קבלן אחד ועוד אחד. יכול להיות שאחד לא ידע מעבודת השני ולכן זה גרם לריחות, ואני מוכן שתצא מהדירה בלי קנס ורק תודיע חודשיים מראש.

כמו כן אני דורש שתשלם עבור החשמל, היא לא רוצה לשלם עבור שעון גז. בנוגע לסורג שבית הדין יפסוק, לדעתי זה סטנדרטי, הגובה הוא 75 ס"מ לפי דבריה.

הצדדים חתמו על שטר בוררות, ע"כ עיקר הטענות הצדדים הרחיבו עוד אבל זו התמצית.

בירור הדין

נושא הדיון שלפנינו הוא האם דירה מושכרת שאין בה כל האביזרים הדרושים לניהול חיים נורמלים מהוה עילה בסיסית להחשב כהפרת חוזה.

דוד שמש

בנסיבות הקיימות, בנוגע לדוד שמש לטענתו של ב' הוא לא הטעה אותה ולכן אין לומר שיש כאן הפרה בסיסית. אילו לא היתה כלל אפשרות של מים חמים אזי יש מקום לומר מקח טעות, אבל כאן ניתן להתרחץ, הבעיה רק איך לחמם וזה נושא לא עקרוני.

תיקון הסורגים

ביחס לסורג בררנו אצל מומחה לבניין, שבאמת לפי התקן הישראלי לבניה הסורג צריך להיות 105 ס"מ, ומי שלא בונה ככה עובר על החוק. לפי חוקי המדינה על בעל הבית לבנות את הסורג, אם כי לפי הדין שלנו מעקה זו חובת הדייר עי' שו"ע חו"מ סי' שי"ד, אבל בנידון שלנו היות והשוכרת אינה מעונינת כעת בתיקון הסורג אז בית הדין לא יכנס לדיון בנושא הזה.

הפחתת דמי השכירות

בנוגע לתביעה להפחית לה דמי שכירות עבור מחצית חודש אוגוסט, נראה לבית הדין, שהיות והיא נכנסה לדירה שידעה מראש שעורכים בה שיפוצים והסכימה לכך, אין כאן מקח טעות, ואין לראות כאן שום הטעיה מצד המשכיר, ולכן אין לנכות.

הפחתת דמי שכירות בגין הריחות

אולם ביחס לריחות שהיא סבלה שלושה חודשים, כאן נראה להפחית משכר הדירה מאתיים שקל לחודש, היות והחפץ המושכר לא מילא את הפונקציה שהיה צריך למלא, והיא לא קבלה דירה ראויה לדיור במובן הפשוט של המילה.

החזר דמי השכירות

אודות תביעת השוכרת להחזיר לה מיד את 2,600 ש"ח, בית הדין סבור שבזמן שהיא תצא מהדירה אזי יחזיר לה את היתרה, בניכוי חשבון החשמל במקרה שהשוכרת לא תשלם, וכן עליה להוכיח ששילמה ארנונה וחשבון גז עבור השוטף.

הודעה על הפסקת השכירות

בית הדין סבור שמספיק חודש מראש שהשוכרת תודיע למשכיר שעומדת לעזוב וכמובן שהיא פטורה מקנס לפי הסכמת המשכיר.

דמי הובלה

בנוגע לתביעת דמי הובלה, לא שייך לחייב את הנתבע, היות והיא עשתה את זה על דעתה וברצונה, ולא היה כאן שום מקח טעות.

בית דין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                         הרב אהרון אליהו                  הרב ישראל הירשנזון

תגיות