בס"ד


מס. סידורי:1624

פנייה להוצאה לפועל על חוב לא ברור

שם בית דין:ארץ חמדה גזית עפרה
דיינים:
הרב בלוך חיים
הרב גרבוז שמעון
הרב טויטו מבורך
תקציר:
התובע מחזיק צ'ק פקדון שנתן לו הנתבע, הנתבע ביקש להשהות את הליכי ההוצל"פ שפתח נגדו התובע.
פסק הדין:
על התובע לעכב את הליך בהוצל"פ.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ב תשרי תשע"ח

בס"ד, י"ב בתשרי תשע"ח

‏2 באוקטובר 2017

תיק מס' 77080

החלטת ביניים - פנייה להוצאה לפועל על חוב לא ברור

בעניין שבין

 

פותח תיק בהוצאה לפועל

 

לבין

 

 מפקיד צ'ק בטחון

 - תובעים

 - נתבע

מבוא

בסוף הדיון שנערך בתאריך כא אלול תשעז (12/9/2017) עלתה בקשה מצד התובעים שהנתבע ישהה את תביעתו בהוצאה לפועל עד לבירור התביעה.

דיון

בפניה להוצאה לפועל עלולה להיות בעיה של פניה לערכאות האסורה על פי ההלכה. הפוסקים התירו לפנות להוצל"פ רק במקרה של חוב מבורר (עי' סיכום בנייר עמדה של מכון משפטי ארץ, עפרה פרק ד, מופיע באתר "דין תורה" http://www.dintora.org/publication/17).

החוב במקרה דנן אינו מבורר, והוא צריך להתברר בבית הדין, וזו מטרת ההליך המתנהל עתה בבית הדין. אשר על כן, בית הדין מקבל את בקשת התובעים.

החלטה

בית הדין מורה לנתבע לעכב באופן מיידי את ההליך בהוצאה לפועל למימוש צ'ק הביטחון ע"ס 10,000 ₪ למשך שלושה חודשים או עד שתינתן הודעה אחרת.

על הנתבע לשלוח לבית הדין אישור על כך שהוגשה בקשה לעיכוב ההליכים עד לתאריך י"ד בתשרי תשע"ח (4.10.17)

ההחלטה ניתנה ביום י"ב בתשרי תשע"ח, ‏‏2 באוקטובר 2017.

בזאת באנו על החתום

_______________

הרב שמעון גרבוז

_______________

הרב חיים בלוך, אב"ד

_______________

הרב מבורך טוויטו