בס"ד


מס. סידורי:1604

לקוח שטוען שהוטעה על ידי איש מכירות

שם בית דין:כוכב יעקב
דיינים:
הרב בוצ'קו שאול דוד
הרב נבו עוזי
הרב אביב ניר
תקציר:
הנתבע הינו איש מכירות של חברת סלולר והוא החתים את התובע על חוזה מול החברה. התובע טוען שהוטעה על ידי הנתבע ותנאי ההתקשרות היו גרועים מהמובטח. בעקבות זאת התובע לא שלם את חובו לחברה וזו תבעה אותו. התובע תובע את הסכום שהפסיד מהתביעה. הנתבע טוען שנציגת החברה התקשרה לבצע נוהל שיקוף של פרטי ההסכם וכן טוען שהתובע החליף את החוזה בהמלצת נציגת החברה. הנתבע טוען שחש מאויים מהתובע וכי פעם התובע אף הכה אותו ברבים. הנתבע תובע דמי עגמת נפש וכן את ההפסד שנגרם לו עקב עיכוב ברכישת דירה לפני עליית המחירים. התובע הודה בהכאה והביע על כך חרטה בפני בית הדין.
פסק הדין:
בית הדין פטר את שני הצדדים מהתביעות עקב חוסר ראיות וכן מחמת העדר חיוב ממוני על חלק מהתביעות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ו' ניסן תשע"ד

 תאריך: ו' ניסן התשע"ד

הדיינים:

הרב שאול דוד בוצ'קו

הרב עוזי נבו

הרב ניר אביב

פסק דין

התובע: א'

הנתבע: ב'

הנתבע הוא איש מכירות המגייס לקוחות לחברת סלולר. לטענת התובע לפני מספר שנים הנתבע פנה אליו ושכנע אותו להצטרף כלקוח בחברה במסלול מסוים ובתנאים מועדפים, תוך שמבטיח לו הבטחות שהמחיר הגלובלי יעמוד על סך 340 ₪ לחודש. לטענתו התברר כבר בחודש הראשון והלאה שתנאי המסלול הם שונים מכפי שהובטח לו, ושהמחיר גבוה בהרבה. לטענתו, הנתבע ביודעין רימה אותו והחתים אותו על חוזה שאינו אמיתי, ואף הובטח לו שיוכל לשלם במזומן ולא באמצעות כרטיס אשראי, מה שהתברר כבלתי אפשרי. מאחר והחברה הכריחה אותו לשלם מחיר גבוה והוא סירב לשלם, הגיע העניין לבירור בבית המשפט המחוזי שם תבעה אותו החברה לשלם סכום בסך 50,000 ₪. לבסוף הושגה פשרה בין הצדדים, ומר א' שילם לחברה סך 3000 ₪, בנוסף לשכ"ט לעו"ד שלו בסך 1,500 ש"ח. סכום זה (סך 4,500 ₪) הוא הסכום שאותו תובע מן הנתבע.

הנתבע טוען שהחוזה הוא אמיתי, והמבצע שאליו הצטרף התובע היה מבצע שהצטרפו אליו לקוחות רבים אחרים. לפני סגירת עסקה נעשה נוהל 'שיקוף' של נציגת החברה עם הלקוח עצמו שאישר את פרטי העסקה, ומאז ואילך יש ללקוח דין ודברים עם החברה ולא עם הנציג שלה. עוד טוען הנתבע, שנציגת החברה התקשרה ללקוח ושכנעה אותו לשנות מסלול, והסכמתו היא הסיבה להעלאת המחיר. התובע מכחיש וטוען שלא נעשה נוהל שיקוף תקין (וכשדרש מהחברה את הקלטת שיחת השיקוף נאמר לו שאינה בנמצא), וכן אומר שהתנגד להעלאת המחיר אך לא הייתה לו ברירה מחמת שהנציגה אמרה שהוא כבר חתום בחוזה ל-36 חודשים.

במשך שנים אלה, אומר הנתבע שהרגיש מאויים על ידי התובע, ושפעם אחת אף היכה אותו בפני אנשים, התובע הודה בפני בית הדין שאכן היכה אותו, והביע חרטה על מעשה זה. הנתבע תובע מן התובע פיצוי על כך שמחמתו לא רכש בית בישוב לפני עליית המחירים הגדולה, וכן פיצוי על עוגמת הנפש, סך הכל 100,000 ₪.

שני הצדדים הביאו עד אחד כדי לתמוך בטענתם. החוזה שנערך בין התובע לנתבע לא הוצג לפני בית הדין.

מסקנות

א.      ישנו כלל תלמודי בידינו "המוציא מחברו עליו הראיה" (ב"ב קנג., שו"ע חו"מ סי' פט), שפירושו הוא שעל מנת לחייב להוציא ממון מיד הנתבע צריך התובע להציג ראיה או הוכחה. בית הדין לא קיבל לידיו את החוזה מידי התובע אלא מסמכים מעורך הדין שלו, אולם גם בהם בית הדין לא מצא ראיה או הוכחה שהחוזה אכן 'מזויף'. גם בעדות העד שהביא התובע לא היה בכדי לשפוך אור על נשוא התביעה, דהיינו הוכחת רמאות בחוזה שנערך בין התובע לנתבע.

ב.      לכן, מחוסר ראיות, אנו מוצאים לנכון לפטור את הנתבע מהתביעה הממונית.

ג.      התביעה של הנתבע היא תביעה על מניעת רווח אפשרי, המוגדרת לכל היותר כנזק 'גרמא' שאין בו חיוב בידי אדם (שו"ע חו"מ סי' שפו), ואף פחות מכך שהרי המבטל כיסו של חברו פטור (ירושלמי ב"מ ה,ג). בהלכה אין פסיקת חיוב ממון על גרימת עוגמת נפש, אלא רק פיוס של המתבייש (ביכורי אביב סי' קי).

ד.      שיטת השיווק האגרסיבית הנהוגה בין חברות הסלולר גורמת במקרים רבים לעוגמת נפש ללקוחות שאינם יודעים לרדת לפרטי ההסכם ואין ביכולתם להבין או לעקוב אחר מרכיבי החשבון שנשלח אליהם. לכן, לא מן הנמנע שיתגלעו אי הבנות וטענות בין נציגי המכירות של החברה לבין הלקוחות. לכן, במקרים רבים יש מקום לתרעומת מצד הלקוחות כלפי הנציג ששידל אותם לחתום או/ו כלפי חברת הסלולר עצמה. הבטחה של הנציג, כגון שניתן לבטל תשלום באשראי ולעבור לתשלום במזומן שמתבררת כאינה נכונה, גם אם תביעה ממונית אין כאן, מקום לתרעומת יתכן שיש כאן (ב"מ עו:, שו"ע חו"מ סי' שלג).

ה.      בית הדין מוקיע ומגנה כל מקרה אלימות, בין אם היא מילולית, וכל שכן אם היא פיזית. [יעויין בליקוטי הלכות למוהרנ"ת (חו"מ הל' חובל בחברו ג,ב), שביאר שמי שמכה את חברו ופגם בכבודו:

"נפרעין ממנו מידה כנגד מידה אם אינו מפייס את חברו, היינו שעל ידי זה גם הוא לעתיד אינו זוכה שתכנוס ותכלול נפשו בתוך הכבוד דקדושה, ועל ידי זה אין לו חלק לעולם הבא"].

תביעות וטענות בין יהודים שומרי תורה ומצוות צריכות להתברר במסגרת מוסכמת של בית דין תורני בצורה מסודרת.

החלטה:

1. בית הדין פוטר את שני הצדדים מהתביעות ההדדיות, מחמת חוסר ראיות.

2. שני הצדדים מוחלים זה לזה על העבר, ומעתה ואילך נפתח דף חדש ביניהם, של אחוה, שלום ורעות.

_____________                                        ______________                                         ____________

הרב שאול דוד בוצ'קו                                             הרב עוזי נבו                                                 הרב ניר אביב

תגיות

נושאים