בס"ד


מס. סידורי:1594

פשרה בנוגע לחוזה עבודת חשמל

שם בית דין:כוכב יעקב
דיינים:
הרב בוצ'קו שאול דוד
הרב הולצמן אורי
הרב אביב ניר
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ב אייר תשע"ד

תאריך: כב אייר התשע"ד

הדיינים:

הרב שאול דוד בוצ'קו

הרב אורי הולצמן

הרב ניר אביב

פסק דין

התובע: א'

הנתבע: ב'

התובע הזמין עבודת חשמל מהנתבע שהינו חשמלאי במקצועו. חוזה בכתב נערך ונחתם בין שני הצדדים, ואף שולם לנתבע סכום בסך 6000 ₪ עבור ציוד ועבודה, כפי שסוכם בחוזה.

החלטה:

לאחר הטענות בבית הדין, הושגה לבסוף פשרה בהסכמת שני הצדדים, כדלהלן:

א. הנתבע יסיים את העבודה ויכין את הבית לטסט של חברת החשמל, כולל הניירות הדרושים.

ב. ההכנה: 1. אינה כוללת את התקנת התריסים שעלותה 500 ₪, במידה והתובע יחפוץ בכך.

                2. ההכנה כוללת את המקררים בחוץ.

                3. מנורת הסלון - תיבדק האפשרות להתקנתה ואם אפשרי תחובר אף היא.

ג. לפני הטסט יביא הנתבע בודק חיצוני מטעמו שיעבור על הבית לפני הטסט, שכרו ישולם על ידי התובע.

ד. אם יהיו ריג'קטים מבדיקה זו, התובע יביא את החומרים הדרושים, והנתבע יבצע את התיקונים.

ה. הנתבע יהיה נוכח בשעת הטסט של חברת חשמל, אולם מאותו רגע ואילך מסתיים החוזה בין שני הצדדים.

ו. אם כתוצאה מבדיקת הטסט של חברת החשמל ידרשו תיקונים נוספים שלא נבעו כתוצאה מהתרשלות הנתבע, יערך חוזה חדש בין שני הצדדים לגבי ההמשך, או שהתובע רשאי להעסיק חשמלאי אחר כפי ראות עיניו.

­­­­­­­­  _____________                                              ______________                                         ____________

הרב שאול דוד בוצ'קו                                             הרב אורי הולצמן                                                 הרב ניר אביב

תגיות

נושאים