בס"ד


מס. סידורי:1534

זכות קדימה בפרויקט מחמת רישום לפרויקט קודם

שם בית דין:כוכב יעקב
דיינים:
הרב בוצ'קו שאול דוד
הרב חביב משה
הרב אביב ניר
תקציר:
משפחת א' נרשמה לפרויקט קודם והיתה לה זכות קדימה על פי הקריטריונים שהיו בפרויקט הקודם. הפרויקט לא יצא אל הפועל והמזכירות שהתחלפה בינתיים שינתה את הקריטריונים והוציאה מכרז חדש. משפחת א' תובעת לקבל זכות קדימה כיוון שנרשמה לפרויקט הקודם. המזכירות טוענת שמדובר בפרויקט חדש עם קריטריונים חדשים וכי אין למשפחת א' זכות קדימה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי כיוון שדמי הרישום, כהגדרתם בנספח, הוחזרו למשפחת א' המשפחה אבדה את זכותה ודינה ככל משפחה אחרת.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ז חשון תשע"ה

הדיינים:

הרב שאול דוד בוצ'קו

הרב משה חביב

הרב ניר אביב

פסק דין

התובע: משפחת א'                                                                

הנתבע: מזכירות יישוב

החלטה

לאחר שמיעת שני הצדדים:

עיקר השאלה לדיון היא האם למשפחת א' זכות קדימה מחמת שנרשמה לפרויקט הקודם על פי הקריטריון שנקבע במזכירות הקודמת. בדיון התברר שדמי הרישום על סך 3000 ₪ הוחזרו למר א' על פי בקשתו, ועל כן טענה המזכירות שאיבד את זכות הקדימה שלו. מר א' טען שהצ'ק הוגדר כפיקדון, אולם בנספח מס' 2ג' שהגיש בעצמו לבית הדין נכתב בפירוש:

"לאור הדברים הנ"ל המזכירות החליטה לצאת ברישום של ממש לפרויקט הכולל דמי הרשמה בסך 3000 ₪ שיקוזזו בהמשך מעלות הדירה".

מלשון זו מוכח בעליל שלא מדובר בצ'ק פיקדון אלא בתשלום דמי קדימה, ומאחר והכסף חזר לחשבונו אבד את זכותו המוסרית לקבל קדימה על פני האחרים. לשאלת בית הדין מדוע לא נתן צ'ק חדש השיב ששמע שהפרויקט תקוע, החלטתו שלא לתת צ'ק חדש הייתה 'סתימת הגולל' על זכותו בפרויקט.

יתרה מזו, כפי שכתב בית הדין בפסק הקודם, אין קשר אמיתי בין שני המכרזים, ומי שלא מימש זכותו במכרז הקודם, אבד את זכותו ורשאי לגשת למכרז החדש כשאר התושבים.

בנוגע לשינוי הקריטריונים של המזכירות הנוכחית, מכיוון שהפרויקט הקודם לא הגיע לידי מימוש, נחשב הפרויקט הבא כפרויקט חדש (למרות שמדובר באותם המגרשים), והמזכירות הנבחרת זכאית להתאים ולשנות קריטריונים כפי ראות עיניה בהתאם לצרכי הזמן המשתנים, בדיוק כפי שראתה לנכון לעשות המזכירות שקדמה לה ולקבוע קדימה לבנים ממשיכים בלבד.

לכן, לאור הסיבות הנ"ל, החליט בית הדין שאין למשפחת א' זכות קדימה ודינה כשאר המשפחות שאינם בנים ממשיכים.

תגיות

נושאים