בס"ד


מס. סידורי:149

התקנת מזגנים על הקיר במקום על הרצפה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
מוסד הזמין התקנת מזגנים. המזגנים הותקנו על הקיר.  לאחר זמן המוסד טען שסוכם שיותקנו המזגנים על הריצפה, ועתה הם גורמים לרעידות ורעשים. ותבע מהמתקין תשלום עבור הורדת המזגנים. ולעומתם טען המתקין שנאמר לו לשים על הקיר.
פסק הדין:
בית הדין העלה שאין אפשרות להוכיח מה היה הסיכום הראשוני ובנוסף אין לראות את האיחור בתביעה כמחילה. ועשה פשרה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' כסלו תשס"ד

תשס"ג/19

התובעים: מוסד א', המיוצג ע"י א'.

הנתבע: מר ב', מתקין מזגנים.

בנושא: התקנת מזגנים במוסד.

טענות הצדדים:

התובעים: אנו הזמנו את מר ב' להתקין לנו מזגנים בקרוונים במוסד בספטמבר 2000, סוכם אתו את התקנתם בצורה הנכונה והמתאימה ביותר. מר ב' החליט על דעת עצמו לתלות את המזגנים על קיר הקרוונים, דבר שמרעיד מאוד את הקרוון וגורם רעש שמפריע לפעילות החינוכית שאנו מעבירים בהם.

כמו כן נגרם לנו נזק של קריסת תקרה, כנראה מרעידות חזקות.

אני תובע לשלם לי עבור הורדתם מהקרוונים והעמדתם על הקרקע, סך 4070 ש"ח לפי הצעה ביצוע מומחה המצורפת לתיק, וכן 1000 ש"ח עגמת נפש שנגרמה וכן טרחה והוצאת משפט.

מצדי שהוא עצמו יוריד אותם בכל מקום שראיתי מזגנים מפוצלים לא תולים על קיר. למרות שזה לקח זמן רב עד שעמדנו על התופעה הלא רגילה אבל אנו לא השלמנו עם זה.

המנהלן שלנו הביא תצהיר שהוא לא אמר לו לתלות על הקיר.

הנתבע: המנהלן אמר לי להתקין על הקיר והרבה זמן לא אמרו לי כלל שקיימת בעיה.

אני רציתי להתקין על הרצפה ואמרו לי שזה יפריע לילדים, וכן להתקין על הרצפה זה יקר יותר.

אני מילאתי גז וכן באתי לטפל ואני דורש סך 1500 ש"ח עבור זה. (התובע: הוא בא ואני תמיד שילמתי מה שצריך ואין לו שום תביעה רק עכשיו הוא סתם תובע).

כמו כן אני ראיתי שמזגנים מפוצלים בהרבה מקומות שמים על הרצפה ולא תולים על הקיר.

ב' הציע הצעת פשרה שהוא יתקין גומיות למזגנים שיפחיתו את הרעש וזה על חשבון המוסד עלות הגומיות בין 20 ל 40 ש"ח כל גומיה, ועלות ההתקנה על חשבונו. ההצעה לא התקבלה על דעת המוסד.

המנהלן נתן תצהיר לבית הדין שהוא לא אמר לב' לתלות על הקיר.

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים חתמו על שטר בוררות כמקובל.

בירור הדין

עומדת בפנינו בעיה של מה בדיוק נאמר לנתבע, האם נאמר לו להתקין על הקיר או על הרצפה, וקשה להכריע בנושא הזה.

עכוב בתביעה על מיקום המזגן

אופן הפעלת המזגנים במצב הנוכחי מפריעה לפעילות החינוכית במוסד. ואמנם זה לקח זמן עד שהם תפשו את הבעיה, אבל אין לראות בזה השלמה ומחילה מצד הנהלת המוסד.

לכן סבור בית הדין שיש לעשות מעין פשרה בין המתדיינים, דהיינו שב' יבצע את העבודה של הורדת המזגנים והעמדתם על הרצפה ואילו את חומרי הלוואי הנצרכים לזה כגון צנרת או אביזרים אחרים יהיו על חשבון המוסד, הרי ב' בלאו הכי כבר הציע להתקין גומיות על חשבונו.

בית הדין סבור שבנסיבות הקיימות זה הוא הפתרון היותר קרוב אל האמת.

יש לבצע את פסק הדין לא יאוחר מ 45 ימים מעת הגעת פסק הבוררות לידי הצדדים.

אנו מקווים שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב 

        הרב דוב ליאור                  הרב אהרן אליהו                 הרב ישראל הירשנזון

תגיות