בס"ד


מס. סידורי:1327

מייצג ומזמין שתובעים בתביעות הדדיות

שם בית דין:ארץ חמדה גזית קרית אתא
דיינים:
הרב ברונר בניהו
הרב אדרעי מיכאל
הרב דהן יהודה
תקציר:
התובע שכר טוען רבני על מנת שהוא ייצג אותו בבית הדין הרבני, הוא ביקש להפסיק את הייצוג אך הטו"ר לא הסכים להחזיר לו את המסמכים, ואף הגיש בקשות לבית הדין, הוא תובע פיצוי כספי על עלבונות, בתגובה הטו"ר תובע את שכרו.
פסק הדין:
על התובע לשלם לנתבע שכר טירחה בסך 2000 ש"ח, על הנתבע להשיב לתובע את המסמכים שקיבל ממנו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה כסלו תשע"א

‏כ"ה כסלו תשע"א

‏2 דצמבר 2010

תיק מס' 69067, קריית אתא

פסק דין

בעניין שבין

לבין

ג' - שוכר שירותי עו"ד

להלן, התובע

טוען רבני ב'

להלן, הנתבע

טענות וראיות

עובדות מוסכמות

מר ג' התובע שכר את שירותיו של טוען רבני ב' הנתבע שייצגו בבית הדין הרבני, בשלב מסוים הוא הפסיק את ההתקשרות עמו. טו"ר ב' תובע שכר טרחה ואילו מר ג' תובע החזר מסמכים ופיצוי כספי על עלבונות. הייתה הסכמה על שכר טרחה של 10000 שקלים ושולמו 1500 שקלים על חשבון.

טענות התובע

בכ"ו אייר תשס"ט (20/5/09) שכרתי את שירותיו של טוען רבני מר ב', מסרתי 18 מסמכים כולל צווים, פסקי דין ומסמכים נוספים, וכן מקדמה בסך 1500 שקלים.

הנתבע הבטיח תוך שבוע וכל היותר שבועיים לסדר את ענייני, הוא לא עמד בהבטחתו, הוא קלל והעליב אותי, ולכן נאלצתי לפטר אותו בג' סיוון תשס"ט (11/6/09). עשיתי זאת באמצעות שיחת טלפון, הוא אמר לי שהוא צריך הודעה כתובה בפקס, שלחתי לו פקס. למרות שהפסקתי את ההתקשרות עמו הוא המשיך לעיין בתיקי בבית הדין. הוא שלח מכתב למעני לבית הדין לפני שפיטרתי אותו, התשובה מבית הדין הגיעה אחר כך.

אני דורש:

א. החזרת 18 מסמכים.

ב. החזר של 1500 שקלים ועוד 1000 שקלים הוצאות.

ג. פיצוי בסך 20000 שקלים על עלבונות.

סך הכל 22,500 שקלים.

 טענות הנתבע

רוצה להגיש תביעה נגדית.

והוא מוכן להתדיין בשני תנאים:

א.      התובע ישלם אם יחויב מה שיפסוק בית הדין ללא צורך בהוצאה לפועל.

ב.      בית הדין יזמין את תיק הגירושין מבית הדין הרבני.

התובע הסכים לדרישות הנתבע.

הנתבע מגיש תביעה נגדית המורכבת משני רכיבים: א. עגמת נפש בסך 20000 שקלים. ב. שכר טרחה- 8500 שקלים ועוד מע"מ. הנתבע מוכן להחזיר את המסמכים שנמצאים תחת ידו.

 דיון

הדיון מתחלק לשני חלקים:

א. תביעה הדדית של הצדדים לעגמת נפש.

ב. תשלום שכר טרחה.

א. עגמת נפש

בהלכה מצאנו תשלום דמי בושת במסגרת תשלומי נזיקין בשולחן ערוך חושן משפט סימן ת"כ סעיף ג'. המחבר שם בסעיף ל"ח מוסיף:

"רקק בחבירו, חייב. אבל רקק בבגדיו, או שביישו בדברים, פטור; ויש לבית דין בכל מקום ובכל זמן לגדור כפי מה שיראו. ויש אומרים שמנדין אותו עד שיפייס המבוייש" .

ומוסיף הרמ"א: "וי"א דמכין אותו מכת מרדות". במקרה שלפנינו שני הצדדים טוענים לבושה ועגמת נפש אבל מעיקר הדין לא ניתן לתבוע ממון על תביעות אלו, לעיתים ניתן לקבל פיצוי או ענישה אחרת על בושה על פי שיקול דעת בית הדין לשם כך יש להביא ראיות ברורות וגם לאחר מכן הדבר נתון לשיקול בית הדין.

במקרה שלפנינו מדובר על טענות הצדדים ללא ראיות ולכן אנו דוחים את התביעה ההדדית.

ב. שכר טרחה

בהלכות שכירות פועלים נפסק שפועל יכול לחזור בו מעבודתו וגם בעל בית יכול להפסיק את ההתקשרות עם הפועל אלא שיצטרך לשלם את שכרו על מה שעבד ומעבר לכך עד השכר המלא כ"פועל בטל" , אם נגרם הפסד לשכיר או לקבלן מהפסקת העבודה שאינם יכולים למצוא עבודה אחרת או שדחו הצעה אחרת, דין זה קיים בשכיר או בקבלן ( שולחן ערוך חושן משפט סימנים של"ג- שלד).

החלפת עורך דין במהלך טיפול בתיק מקובלת ושכיחה, רבים מעורכי הדין חותמים הסכם עם הלקוח ובו הם מתמחרים את התיק לפי שלביו השונים: הגשת התביעה, הדיונים, סיכומים, פסק דין, ערעור ועוד

במקרה שלפנינו הדבר לא נעשה, מעבר לכך הנתבע לא טען וכן לא הוכיח שנגרם לו הפסד מהפסקת עבודתו על ידי התובע. (הגשת התביעה של הנתבע באה בעקבות התביעה נגדו).

לנתבע מגיע שכר עבור התחלת הטיפול בתיק. בבדיקה עם מספר עורכי דין התברר שאין סכום קבוע שמשולם עבור התחלת טיפול, ויש הבדלים גדולים בין הסכומים שעורכי הדין גובים. לאור זאת, ובעקבות כך שהתובע כבר שילם לנתבע 1500 ₪, ובהתבסס על דברי השו"ע (חו"מ יב, ה) לגבי הכרעה במקרים שאינם יכולים להתברר, אנו קובעים כי הנתבע זכאי לתשלום בסך 2000 ₪ כולל מע"מ.

 ג. החלטה

1. הנתבע יעביר לתובע את המסמכים שקיבל ממנו ומצויים תחת ידו. 

2. התובע ישלם לנתבע סך 2000 ₪ כולל מע"מ

3. פסק הדין יבוצע עד לתאריך כ"ו טבת תשע"א, 2 ינואר 2011.

בזאת באנו על החתום

______________

הרב מיכאל אדרעי

דיין

______________

הרב בניהו ברונר

אב"ד

______________

הרב יהודה דהן

דיין

 

תגיות

זכות העובד לשכר עבודה - זכותו לשכר עבור מה שעשה עד הפסקת העבודה