בס"ד


מס. סידורי:1286

חלוקת שטח משותף שתחסום דרך שהחזיק בה אחר

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
ראובן הפריש בגג הבנין חדר מתוך הדירה של חתנו לצורך הרחבה עתידית, והכניסה אליו הייתה בסולם אל הגג, ומשם דרך חלון החדר אל תוכו. שמעון בקש וקבל את הסכמת השכנים והעיריה להרחיב את דירתו לשטח ששייך לו על הגג. שמעון רוצה לבנות גם על חלקו בשטח המשותף. ראובן טוען שבניה במקום זה תחסום את המעבר לחדר דרך הגג וכי הוא הוחזק בו. התביעה התמשכה וניתן צו מניעה לבקשת ראובן. שמעון התעלם מהצו והמשיך בבניה. ראובן תובע הריסת הבניה.
פסק הדין:
בית הדין פסק שעל שמעון להשיב לראובן דרך ברוחב סביר כיוון שלא היה רשאי לחלוק את השטח המשותף באופן שמזיק לשותף אחר.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג טבת תשע"ז

תגיות

נושאים
נזיקין > נזקי שכנים >