בס"ד


מס. סידורי:1283

הזיק איטום מקולקל

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
לראובן ושמעון יש גג משותף. ראובן בנה יחידת דיור על גגו. שמעון טוען שמאז הבנייה יש נזילות בדירתו וכנראה פועלי ראובן פגעו באיטום הגג שלו. ראובן טוען שידוע לו שהיתה רטיבות בדירת שמעון עוד לפני העבודות. שוכרי שמעון העידו שאכן היתה רטיבות עוד לפני העבודות אך מאז העבודות הפכה הרטיבות לנזילות.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי ראובן חייב בהוצאות תיקון הבידוד למעט הסכום שהיה שמעון מוכן לשלם עבור הפגמים שקדמו לנזק כיוון שיש ראיות שהנזק נגרם מהבניה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג טבת תשע"ז

תגיות

נושאים