בס"ד


מס. סידורי:1282

גבייה מערב כשהמלווה שמא והערב ברי וקיום שטר על ידי גרפולוג

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב דרברמדיקר אברהם
תקציר:
מלווה תובע הלוואה מהערב עקב בריחת הלווה. למלווה שני שטרות השונים זה מזה, הראשון צילום והשני מקור. לאחר ההסכם הראשון נרשמה הערת אזהרה על דירת הערב אך ההסכם השני נעשה לאחר ביצוע הערת האזהרה. הערב טוען שהשטר הראשון פרוע והשני מזוייף, למלווה אין טענת ברי שהשטר אינו מזוייף. חתימת הערב קוימה על ידי מומחה לזיהוי פלילי. בשטרות התגלו ריעותות נוספות.
פסק הדין:
בית הדין פסק שאין להוציא ממון על סמך השטר וכי יש לפשר בעניין הערת האזהרה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ב כסלו תשע"ז

תגיות

נושאים
חיובים שלא מן הדין > חזקה (מוחזק - השערה משפטית - ראיה) >