בס"ד


מס. סידורי:12805

החזרת צ'קים לשוכרים שעזבו קודם תום תקופת השכירות

שם בית דין:כוכב יעקב - איגוד בתי הדין לממונות
דיינים:
הרב אביב ניר
הרב אלקובי אריאל
הרב חבר טוב אבישי
תקציר:
שוכרי דירה עזבו לפני תום תקופת השוכרים ותובעים לקבל חזרה לידיהם 2 צ'קים אחרונים של שכ"ד, המשכירים מסרבים משום שלא נמצאו שוכרים חלופיים.
פסק הדין:
לאחר שנמצאו שוכרים חדשים לא היה דיון מעשי לתביעה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' חשון תש"פ

טענת התובעים

שכרנו דירה לתקופה מסויימת, ונתנו את כל הצ'קים מראש. לפי החוזה אם ברצוננו לסיים את השכירות לפני סוף התקופה, עלינו להודיע מראש על כוונתנו לסיים 30 יום מראש. בשיחה שהייתה בינינו קודם שנכנסנו לדירה הסכמנו שבמקרה ונרצה לסיים את  השכירות מוקדם מכפי שסוכם, עלינו להשתדל לסייע למצוא שוכרים חדשים. גרנו בדירה מספר חודשים, והחלטנו לעזוב את הישוב חודשיים לפני סוף התקופה, והודענו חודש וחצי מראש בהודעת סמס. אנחנו עזבנו את הדירה כפי שהודענו מראש, וכעת דורשים שבעל הדירה יחזיר לנו את 2 הצ'קים האחרונים שנשארו בידיו. עשינו ככל יכולתנו לסייע למצוא שוכרים חדשים, אך האחריות אינה עלינו, ואין הצדקה בשל כך לעכב את הצ'קים.

טענת הנתבע

היה הסכם עם עם ההורים של התובעים, שאם הם עוזבים תוך כדי השנה הם חייבים למצוא שוכרים חדשים. בחוזה המקורי ששלחנו זה היה מוזכר מפורש וברור, אך ששלחנו להם להערות הם שינו את הנוסח ולכן לא שמנו לב, וחתמנו.

בית הדין שם לב שיש לכאו' סתירה בין שני סעיפים עוקבים בחוזה.

דיון

בית הדין חקר טלפונית את האבא של התובע, מה הוסכם בינו לבין הנתבעים. והשיב: הוסכם שתוך 30 יום יוכלו לבטל את החוזה, ושיתאמצו להביא דיירים חדשים.

שאלת הדיינים את האבא: מה הכוונה: בסעיף ב' כתוב שצריך להביא שוכרים כדי לבטל חוזה, ואילו בסעיף א' כתוב שבכל מקרה יצטרכו לשלם עד סוף זמן החוזה?

תשובת האבא: עברנו על החוזה בעל פה עם המשכירים. למרות האמור בסעיף א', סעיף ב' אומר שהם יכולים להודיע חודש לפני. היה ברור שלפי סעיף ב' צריכים להודיע חודש לפני, ולעזור למצוא דיירים בהשתדלות, אבל הם יכולים לעזוב לפני.

לב הדיון הוא כיצד ליישב את הסתירה בין בסעיפים בחוזה: מחד גיסא, על פי הסברא ומנהג העולם כפי שמופיע בדרך כלל בסעיף בחוזי שכירות דירה, השוכרים שרוצים לצאת מהדירה לפני הזמן צריכים לדאוג לשוכרים חלופיים. ואין סיבה שהמשכיר יוותר על סעיף כזה, דלא בשופטני עסקינן  ומאידך גיסא, יש לומר שמאחר שסוף סוף יש סתירה בין שני הסעיפים, כלל בידינו "יד בעל השטר על התחתונה", ולכן יש להבין את משמעות השטר לרעת המשכירים.

למעשה, המשכירים עזבו ב27.08 ושולם עד ה20.09 . אם הנתבעים ימצאו שוכרים עד תאריך 20.9 הדיון מתייתר.

פסק דין ביניים

הצ'קים יופקדו אצל הדיינים עד תאריך 20.09, עד אז יעשה מאמץ להביא שוכרים חדשים. אם לא יהיה שוכרים חדשים, התיק יפתח, ואם ימצאו התיק יסגר.

פסק דין סופי

מאחר והנתבעים הודיעו שמצאו שוכרים חדשים, בית הדין בהסכמת התובעים קרע את הצ'קים, והתיק נסגר.

ניתן היום ג' מרחשון התש"פ (1.11.19).

              ____________­­­­__                        ______________                                     ______________

             הרב אריאל אלקובי                         הרב ניר אביב, אב"ד                                   הרב אבישי חבר טוב