בס"ד


מס. סידורי:1279

בנייה כנגד חלון והאפלתו

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
לראובן חלונות ודלת פתוחים לגג שמעון אותם בנו הדיירים הקודמים. בהסכמת ראובן בנה שמעון על הגג שני חדרים ומרפסת. לאחר זמן החל שמעון בעבודות לבניית חדרים במרפסת. ראובן תובע שלא יבנה חדרים במרפסת שכן בכך הוא חוסם את האור והאוויר מהחלון ומהדלת.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על שמעון להרחיק ד' אמות מחלונו ודלתו של ראובן וכי על ראובן לאטום את חלונותיו ודלתו ולהחליפם בחלונות הנפתחים כלפי מעלה על מנת שלא להזיק לשמעון בהיזק ראיה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' תמוז תשע"ו

תגיות

נושאים
נזיקין > נזקי שכנים >