בס"ד


מס. סידורי:1278

ניכוי בדמי השכירות עקב רטיבות ותיקון שנעשה ע”י השוכר

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב בוטרמן אברהם
תקציר:
ראובן שכר דירה. לאחר שהיתה רטיבות התנה בחוזה לשנה נוספת שהדבר יתוקן. המשכיר תקן את התקלה בסוף החורף. ראובן תובע ניכוי חצי חצי מדמי השכירות עבור התקופה בה סבל מהרטיבות וכן תשלום עבור צביעת התקרה שבצע לאחר שהמשכיר התחמק, לטענתו, מביצועה. המשכיר טוען שהמצב לא היה גרוע כפי שמתאר ראובן ומוכן לשלם סכום מסוים עבור עגמת הנפש, המשכיר מסרב לשלם עבור הצביעה שכן היה עושה זאת בעצמו לו ידע ובחוזה נאמר שאין לשוכר לערוך שינויים במושכר בלי רשות וכי אם יעשו כן אין הם זכאים לפיצוי.
פסק הדין:
בית הדין ניכה לשוכר סכום מסוים מדמי השכירות וחייב את המשכיר לשלם לשוכר עבור הצביעה על פי שומת בית הדין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ח תמוז תשע"ו

תגיות

נושאים
שומרים - שכירות > שכירות >