בס"ד


מס. סידורי:1276

פינוי זמני של המושכר לצורך טיפול בכוורת דבורים

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
לדירה מושכרת נכנסו דבורים מהחור של המזגן ובנו כוורת במזגן. לאחר שהתקבלו תלונות מהשכנים אטם המשכיר את החור והדבורים הסתובבו בתוך הדירה. השוכר התלונן על הדבורים. המשכיר מבקש שהשוכר יפנה את הדירה לצורך טיפול בבעיה. השוכר מבקש לנכות מדמי השכירות את הימים בהם לא ידור במושכר או לדאוג לטיפול מקצועי שלא יצריך יציאה מהמושכר.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אם יש צורך בהדברה מקצועית עלותה מוטלת על המשכיר ואילו אם די בהדברה פשוטה עלותה מוטלת על השוכר ובכל מקרה אם יש צורך בפינוי המושכר יש לנכות ימים אלו מדמי השכירות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד אב תשע"ו

תגיות

נושאים
שומרים - שכירות > שכירות >