בס"ד


מס. סידורי:1271

אי ידיעת שוכר במות שהשירות כרוך בתשלום

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב אבירם ערן
הרב נתן אסף
תקציר:
צד א' נתנה לצד ב' במות מספר פעמים וכעת תובעת את התשלום עבור ההשכרה. צד ב' טוען שלא ידע שהשירות כרוך בתשלום וכי לו היה יודע היה מכלכל את צעדיו בהתאם. לשאלת בית הדין הסכימה צד א' להתפשר על חלק מהסכום.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי מעיקר הדין על צד ב' לשלם את כל החוב כיוון שסוף סוף נהנה ועליו היה מוטל לברר אם השירות כרוך בתשלום, למעשה הפחית בית הדין מהסכום בהתאם לנסיבות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ב אייר תשע"ה

פסק דין

בדין ודברים שבין צד א'

                  לבין צד ב'

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים להלן החלטת ביה"ד:

תיאור העובדות:

צד א' מזכירה בהנה"ח של החברה, השכירה לצד ב' במות הרמה, לפני כשנה וחצי. במספר הזמנות שונות בתיאום עם מזכירתו של צד ב'. ע"פ הרישומים צבר העסק של צד ב' בסך כולל של 3964₪ כולל מע"מ, וזאת לאחר שעשתה הנחה אישית בסך 280 ₪ לכל השכרה. במקום 350 ₪  כעת תובעת בשם החברה  את התשלום.

צד ב' טוען שלא ידע שהדבר בתשלום, ואף לא קיבל "הזמנת רכש" כמקובל כדי לדעת על מחיר ההשכרה, (צד א' הגיבה שהיתה ביניהם התנהלות אישית ולא היה צורך בכך) ואילו היה יודע את העלויות לא היה משכיר מס' פעמים או שהיה מרכז את ההשכרה לתקופה קצרה, בתור מנהל העסק לא ידע מכך רק בסופו של דבר כשהגיעו החשבוניות. מוכן לשלם כ-1450₪, על כל הימים כפי שמקובל בשכירות חודשית שהמחיר נמוך יותר ולא לפי כל השכרה בנפרד.

לשאלת ביה"ד האם הצדדים מוכנים להתפשר הסכימה צד א' להפחית 10%.

החלטת ביה"ד:

א.      מאחר ובפועל התבצעו הזמנות של במות אשר שירתו את העסק של צד ב', אין ביה"ד יכול לפטור אותו מתשלום בטענה של חוסר ידיעה על דמי התשלום, ועל אחראי ההזמנות היה לברר זאת מתחילה כנדרש.

ב.       ולכן החשבוניות שהציגה צד א' מקובלות, ובפרט שתאריכי ההזמנות שונים ומתפרשים על פני תקופה ארוכה.

ג.       מכל מקום ביה"ד רואה להפחית מהסכום לסך כולל של 3500 ₪ בהתאם למכלול הטענות והמענות.

ד.       על צד ב' לשלם חוב זה תוך 30 יום.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד                    (-) הרב ערן אבירם, דיין                              (-) הרב אסף נתן, דיין

תגיות