בס"ד


מס. סידורי:127

שכר סתמי נטו או ברוטו

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
תביעת עובדת ששכרה שסוכם יחשב לנטו והמעביד ישא בנטל המס.
פסק הדין:
שכר סתמי נחשב לברוטו שכך מנהג המדינה שנקבע ע"י בית הדין לעבודה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' תשרי תשס"ג

תשס"ג/3

התובעת: גב' א', רופאה.

הנתבע: עמותה ב' המיוצגת ע"י מר ג'.

בנושא: גובה השכר ששולם לגב' א' ללא תשלום מס הכנסה, על מי החיוב?

טענות הצדדים:

התובעת: אני עובדת בקופ"ח "מאוחדת", ופנה אלי מר ג' לעבוד בתורנות לילה 12 שעות עבור תשלום 400 ש"ח, אני הבינותי שזה נטו, אחרת לא הייתי מסכימה לעבוד, ובקשתי שיהיה לי תלוש, כי זאת משכורת ראשונה שלי ובמקום אחר אני עצמאית.

י', יועץ מס לגב' א': הסכום שהיא תובעת מגיע ל 15 אלף ש"ח, ששלושת אלפים מהם ריבית והצמדה מאותו הזמן עד היום, היא לא מבינה בנושא מס, אני הייתי היועץ שלה.

הנתבע: אצלנו אנו מעסיקים גם רופאים אחרים ולכולם אנו משלמים 400 ש"ח לתורנות, וכולם הבינו שזה ברוטו. כמו כן אני אמרתי לה מפורשות שזה ברוטו (גב' א': איני זוכרת דבר שכזה). אני שלחתי לה אפילו תזכורת שתמלא טופס 101, והיא משום מה לא החזירה אותו, אנו שילמנו ביטוח לאומי (ככה אמר ד' היועץ של העמותה).

הצדדים הביאו דפים מודפסים של פקיד השומה על מי מוטלת החובה של מילוי טופס 101. ישנה פיסקה האומרת, המעביד ישא בנטל המס, כאשר לא מלאו טופס 101 או לא מילאו כראוי.

וכן ד' הביא פסק דין מבית דין לעבודה שכותב, כי המקובל ביחסי העבודה בישראל היא נקיבת סכומי השכר ורכיבי שכר על בסיס "ברוטו", בעוד שהסכם  שכר נטו הוא חריג הטעון הסכמה מפורשת ברורה וחד משמעית.

הצדדים הרחיבו בהסברת הדברים אולם אלה עיקרי הדברים וחתמו על שטר בוררות כמקובל בישראל.

בירור הדין

אילו נושא גובה השכר ברוטו לא היה מוטל בספק, אלא היינו צריכים לדון במקרה שהעובד לא מילא טופס 101 והמעסיק לא ניכה מס הכנסה, לטענתו בגלל שהעובד לא מילא את הטופס, אזי היתה בעיה על מי מוטלת האחריות לשאת בתוצאות הנזקים שנגרמו בעקבות אי תשלום המס, בהתאם לתקנות פקיד השומה.

מוחזק ברי ונתבע שמא

אולם בנידון שלפנינו שנציג העמותה מר ג' טוען טענת ברי שהוא אמר לה שזה הסכום שמשלם גם לרופאים תורנים אחרים, והגב' א' טוענת שאינה זוכרת מה בדיוק הוא אמר. יש לנו כלל בחז"ל שאם המוחזק טוען ברי והמוציא מחברו שמא, אין אפילו חיוב שבועה.

מנהג המדינה

כמו כן יוצא מפורשות מפסק הדין של בית הדין לעבודה, שזה קובע את מנהג המדינה, שכל נקיבת שכר שבין פועל ומעסיק זה מן הסתם ברוטו, אלא אם כן התנו אחרת מפורשות.

דברים שבלב

ומה שהתובעת טוענת שאם ידעה שזה נטו לא היתה מסכימה לעבוד, זה מבחינת דברים שבלב, שיש לנו כלל בחז"ל דברים שבלב אינם דברים בנסיבות שכאלה.

ולכן אין לנו להיכנס בכלל בדיון על חובת מילוי טופס 101, ואם לא מילאו מי צריך לשאת בתוצאות, כי לפי מה שבררנו הסכום 400 הוא ברוטו.

לסיכום: עמותת ב' אינה חייבת להוסיף כל תשלום כי היא שילמה את הכל לעובדת ומזה העובדת שילמה למס הכנסה.

בית הדין מקוה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                           הרב אהרון אליהו                      הרב שלום אילוז

תגיות

בדיני עבודה - פסיקת בית הדין לעבודה קובעת את מנהג המדינה שכר עבודה - שכר סתמי ברוטו או נטו דברים שבלב - דברים שבלב אינם דברים כפירת החייב בחוב - כשהנושה טוען שמא דינא דמלכותא דינא ומנהג - פסיקת בית הדין לעבודה קובעת את המנהג טענת ברי - טענת ברי ולא טענת שמא מעמדו כמנהג - בחוק של בית הדין לעבודה