בס"ד


מס. סידורי:1267

החלפת רכבים ונזק בשוגג

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב אבירם ערן
הרב נתן אסף
תקציר:
צד א' וצד ב' החליפו רכבים לצורך העברת דירה של צד ב'. היתה בעיה ברכב וצד ב' דווח עליה לצד א' שאמר שניתן להמשיך לנהוג כך. במהלך סגירת תא המנוע ניזוק הרכב וכתוצאה מכך בנסיעה נהרס המנוע. צד א' תובע את כל הנזק שכן הנזק אינו קשור שנגרם אינו קשור לנזק הסופי. צד ב' טוען שלו ידע שהרכב אינו תקין לא היה לוקחו מלכתחילה.
פסק הדין:
בית הדין פסק שעל צד ב' לשלם לצד א' את שווי הרכב, שכן תיקונו עולה יותר משוויו, וכי הבחירה בידיו אם לשלם ולקחת את הרכב או לשלם פחות והרכב יהיה לצד א'.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ד' תשרי תשע"ה

פסק דין

בדין ודברים שבין צד א'

                  לבין צד ב'

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים להלן החלטת ביה"ד:

תיאור התביעה:

צד א' נתן את רכבו לצד ב' לצורך העברת דירה, וצד ב' נתן את רכבו לצד א' עד שיסיים להשתמש ברכב ויחזירו לנתיבות, צד ב' הרגיש בתחילת הנסיעה שיש בעיה עם ההגה, ולאחר מכן הרכב לא הניע, רק ע"י דרדור, הדבר חזר על עצמו מס' פעמים, והוא דיווח לבעל הרכב (צד א') על התקלה, והלה אישר שיש תקלה ברצועה שנופלת, ואפשר להמשיך כך רק יש להיזהר להגיע לפני השקיעה במקרה שלא יהיה חשמל ברכב. עוד טען "לאחר מכן תדלקנו שוב ואחד הפועלים שהוא הביא לי, סגר את מכסה המנוע ולמפרע התברר שהוא סגר על הברזל המחזיק את המכסה וכתוצאה מכך נשבר מיכל העיבוי, לאחר נסיעה נוספת הרכב הפסיק לעבוד, הוא הגיע וראה את הרכב שככל הנראה ניזוק מכך".

לטענת צד ב' הנזק אירע בשגגה ע"י הבחור, וכמו כן נסע ללא חשמל ולכן לא יכל לראות אזהרה על חום מנוע, ואם היה יודע שהרכב עם בעיה ברצועה לא היה לוקח אותו מראש.

צד א' תובע את דמי הנזק (החלפת מנוע) לאחר שמיכל העיבוי נחצה והמנוע ניזוק לגמרי, היתה באמת בעיה בחגורה אבל אין קשר לנזק במנוע, ובפרט שהוא לא ציין את המקרה הזה של המכה, רק שיש בעיה בחשמל, לכן הסכמתי לו להמשיך, גם היה ריח חריף שמראה על תקלה במנוע ולא כפי שהוא הציג.

תיקון המנוע עולה כ-5000 ₪, הרכב עצמו עבר השקעה לאחרונה של 3800 ₪, למכירה הוא שווה בערך 4500 ₪, אחיו שילם בהתחלה, אך הוא רצה להתדיין איתי ולכן החזרתי לאחיו את הכסף.

החלטת ביה"ד:

א.      מאחר ועל צד ב' מוטלת אחריות ושמירה על הרכב, וקלקול זה נעשה בזמן שהרכב היה אצלו, ובפרט שפעולת הנזק העיקרי למנוע היתה במעשיו ובידו של צד ב', והגם שהדבר נעשה בשגגה, מ"מ אדם חייב על נזק אף בשוגג, ולכן צד ב' מחויב בתיקון הנזק.

ב.       לכן על צד ב'  לשלם סך 4500 ₪ ויקח את הרכב המקולקל לעצמו. או לחילופין לשלם סך 4000 ₪ והטיפול ברכב המקולקל יהיה על צד א'.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד                (-) הרב ערן אבירם, דיין                             (-) הרב אסף נתן דיין