בס"ד


מס. סידורי:1260

אי תשלום דמי ועד בית עקב תלונות על תפקודו

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אבירם ערן
הרב נתן אסף
הרב אמיתי רפאל
תקציר:
הנתבע לא שלם דמי ועד בית עקב תלונות על תפקודו של ועד הבית. ועד הבית תובע מהנתבע את דמי הוועד שלא שולמו ואילו הנתבע מסרב לשלם כיוון ששני דיירי קומת הקרקע אינם משתתפים בהוצאות ביטוח המעלית וכיוון שלטענתו עבודות הניקיון אינן מתבצעות כראוי, הוועד טוען שאי חיוב דיירי קומת הקרקע הינו בהתאם להוראת מורה הוראה וכי אכן ישנן בעיות בנושא הנקיון אך הוא אינו מוצא אחר.
פסק הדין:
בית הדין חייב את הנתבע לשלם את חובו לוועד הבית.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ג חשון תשע"ו

פסק דין

בדין ודברים שבין התובע

                  לבין הנתבע

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים להלן החלטת ביה"ד.

תיאור התביעה:

לנתבע חוב עבור ועד הבית לשנת 2015 בסך 1200 ₪ (עד סוף השנה) לדבריו לא שילם את החוב מאחר ולטענתו 2 דיירי קומת הקרקע לא משתתפים בהוצאות המעלית, ונושא הניקיון לא נעשה בצורה טובה ומסודרת, לדבריו במשך שנים כך מתנהל ועד הבית ותבע עכשיו כי באו מים עד נפש.

לדברי התובע עושה מלאכתו ללא תמורה 9 שנים ואף מוציא מכיסו, מצידו להפסיק את השירות, לגבי הניקיון עושים את המיטב, אך יש בעיות אך זה מה שהוא מוצא אם יש אחרים ישמח לקבל, ולגבי מעלית בקומת קרקע זהו פסק של הרב יורם וכך נהגו תמיד.

החלטת ביה"ד:

א.      דייר בבנין משותף לא יכול לעשות דין לעצמו גם כשיש שאלות על אופן התנהלות הבנין, אלא בישיבה משותפת עם כלל הדיירים, וחיובו במקומו עומד.

ב.      לגבי השתתפות קומת קרקע בביטוח המעלית - יש בנושא זה מחלוקת בין הדיינים, האם קומת קרקע מחויבת בתשלום הביטוח.

ג.      ומאחר ובהרבה בניינים בקהילה בנתיבות קיבלו את הפסק של מו"צ הקהילה שליט"א, שאין קומת קרקע מחויבים בזה, וכך נהגו בבנין זה שנים רבות, (ואף הנתבע שתק ע"ז במשך שנים), לכן אין דייר יכול לעכב כל סכום לוועד הבית בגלל טענה זו.

ד.       לכן על הנתבע להעביר מידית את חובו לועד הבית (1000 ₪ במזומן ועוד 2 צ'קים ע"ס 100 ₪ כל אחד).

ה.       במידה וירצה הנתבע לשפר או לשנות את ניהול הבנין יכנס את הדיירים לבחירת ועד חדש.

באנו על החתום

 (-) הרב ערן אבירם, דיין                    (-) הרב אסף נתן, דיין           (-) הרב רפאל אמיתי, דיין

תגיות