בס"ד


מס. סידורי:1259

שימוש בחצר בבניין משותף

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב נתן אסף
הרב אמיתי רפאל
תקציר:
צד א' גר בקומת קרקע וצד ב' מעליו בקומה הראשונה. צד א' טוען שצד ב' מלכלך את רשותו, משתמש בה שלא כהוגן ומפריע לשימוש התקין בחצר. צד ב' מכחיש חלק מהטענות, טוען שחלק מהדברים טופלו, חלקם אינם בשליטתו וחלקם הינם זכותו כיוון שהחצר אינה פרטית לחלוטין.
פסק הדין:
בית הדין חייב את צד ב' לדאוג שלא לחרוג בשימושו בחצר ולדאוג שגם בני ביתו לא ישליכו חפצים לחצר.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"א כסלו תשע"ו

פסק דין

בדין ודברים שבין: צד א'

                  לבין: צד ב'

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים להלן החלטת ביה"ד:

טענות הצדדים:

צד א': הצדדים שכנים בבנין משותף צד א' גרים בקומת קרקע מעליהם בקומה ראשונה גרים צד ב'.  לטענתם סובלים מצד ב' באופן קבוע מלכלוכים, בדילי סיגריות שגרמו חורים על הגגון, לול של תוכים על הגגון, ופסולת של זירעונים. הילדים עולים על הגג, וגם נכנסו לחצר בלי רשות, גם האופנים של הילד מונחים  במעבר נגד החלטת הועד, ומפריעים לבן הנכה לעבור, צריכים לקום בבוקר מוקדם לעזור לו, דורשים שלא יעלו על הגגון, לא יכנסו לחצר ללא רשות , יפסיקו לזרוק פסולת ושיסלקו את האופניים מהמעבר.

צד ב': גם אנחנו סובלים מפסולת של השכנים, היו מקרים שנכדים זרקו דברים זה לא בשליטה, שלחתי את הבת לנקות, העברתי את התוכים לבקשתם, החצר אינה פרטית לחלוטין ויש רשות לשכנים להיכנס, לגבי האופניים לא ידוע על החלטת ועד, ואנחנו שמים בצורה שיוכל לעבור.

החלטת ביה"ד:

א.      לאחר שביה"ד ביקר במקום ונוכח לראות שאכן האופניים מפריעים למעבר, וזאת לאחר בירור עם הועד לגבי ההחלטה שלא להניח אופניים במעבר, לכן אין לצד ב' להניח אופנים במעבר בכל צורה שהיא.

ב.       על צד ב' מוטלת החובה להקפיד על כל בני הבית והאורחים שלא להשליך דברים מהחלונות (לרבות בדילי סיגריות פיצוחים וכיו"ב).

ג.      אין לצד ב' ובני ביתם לעלות על הגגון של צד א' או להניח על הגגון חפצים מכל סיבה שהיא, וכ"כ אין להם להיכנס לחצר צד א' ללא רשות מפורשת, ובמידה ונפל חפץ על הגג עליהם לתאם זאת עם צד א'.

ד.       על הצדדים לנהוג בכבוד ואיפוק זה לזה, והאמת והשלום אהבו.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד                 (-) הרב אסף נתן, דיין                    (-) הרב רפאל אמיתי, דיין

תגיות

נושאים