בס"ד


מס. סידורי:1254

נזק לאופניים שהושכרו לקטן

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אבירם ערן
תקציר:
התובע השכיר לבנו של הנתבע אופניים חשמליים. הבן היה מתחת לגיל מצוות. האופניים הועברו לאחיו הגדול וניזוקו במהלך חציית כביש במעבר חצייה, מעשה המנוגד לחוק, ועל פי עדות האשמה מוטלת על נהג הרכב הפוגע. התובע לקח מהילד פקדון והשיבו לאב על סמך התחייבות לשלם את הנזק שהוערך בסכום מסוים. למעשה עלות התיקון היתה גבוהה בהרבה. התובע תובע את דמי התיקון המלאים.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי מעיקר הדין הנתבע פטור כיוון שהשוכר היה קטן, כיוון שהתובע השיב את הפקדון על סמך התחייבות הנתבע לשלם את הנזק כפי שהוערך בזמנו חייב בית הדין את הנתבע בשליש מהנזק.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ' אדר ב תשע"ו

פסק דין

בדין ודברים שבין התובע

                 לבין הנתבע

לאחר שהצדדים חתמו בפני מרצונם על שטר בוררות כבורר יחיד ולאחר שמיעת טענות ומענות הצדדים להלן ההחלטה:

תיאור העובדות:

התובע השכיר אופנים חשמליים לבנו של הנתבע שהיה מתחת לגיל מצוות, האופניים הועברו לאחיו הגדול וניזוקו כתוצאה מפגיעת רכב בזמן שעבר עם האופניים במעבר חצייה, לטענתו ע"פ החוק אסור לחצות במעבר חציה עם אופנים. התובע: "לא ידעתי את זה אז וגם לא הזהרתי אותו, פניתי לאבא של הבחור שנהג ברכב והוא לא מוכן לשלם".

התובע לא החתים את ההורים או את הילד על הסכם שכירות, לא זוכר אם ההורים ידעו, לקח ממנו פיקדון נגן, הנגן הוחזר לנתבע על סמך שישלם לו את הנזק, בשעתו העריך את הנזק בכ- 250 ₪.

התובע: "כששלחתי את האופניים לתיקון עלות הנזק הסתכמה ב950 ₪ ועוד 100 ₪ משלוח לתל אביב".

הנתבע לא ידע מהשכירות, כנראה האמא ידעה, בכל אופן התאונה היתה באשמת הנהג שעל פי עדות נסע בצורה לא חוקית כשעבר הילד במעבר חציה, והילד אנוס וגם קטן.

הנתבע: "הסכמתי לשלם 250 ₪ עבור הנגן שהילד נתן ללא רשות, ולא יותר".

החלטה:

א.      היות והאופניים הושכרו לקטן, הרי שהתובע שם מעותיו על קרן הצבי, כדין "חש"ו פגיעתן רעה" ומעיקר הדין לא מוטל על ההורים חיוב על נזקי קטן. וזאת מבלי להכנס לגוף המקרה שלטענת הנתבע היה באונס.

ב.      מכל מקום היות והנתבע קיבל את הפיקדון ע"מ לשלם את הנזק שהוערך בשעתו בסכום של כ-250 ₪ לכן יש לחייב את הנתבע בסך 350 ₪, שליש מערך התביעה.

ג.      לצדדים הזכות לתבוע את הנהג הפוגע, ועליהם לתת יפוי כוח זל"ז לצורך התביעה, ובמידה ויחויב המזיק כלפי התובע יוחזר לנתבע חלקו היחסי.

באתי על החתום

ערן אבירם, דיין

תגיות