בס"ד


מס. סידורי:1253

מומים בסלון

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב אבירם ערן
הרב נתן אסף
תקציר:
התובע רכש מהנתבע סלון. מיד לאחר הקניה התגלו מומים והנתבע אמר שיטפל, לאחר זמן גדלו המומים והתגלו מומים נוספים. התובע תובע ביטול המכר. הנתבע טוען שמהמפעל נמסר לו שהמומים הם תוצאה של שימוש חריג וכי המפעל מוכן להחליף את העור בהשתתפות בסכום מסוים.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי כיוון שהמומים אינם סבירים ואין ראיה על שימוש חריג על הנתבע להחליף את העור ללא תשלום.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ז תמוז תשע"ו

החלטת ביניים

בדין ודברים שבין התובע

לבין הנתבע

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים, והעיון במסמכים, להלן החלטת ביה"ד:

תיאור התביעה:

טענות תובע: רכשתי סלון בתאריך 17/2/16 כשהגיע הסלון ראינו עוד באותו יום שהמושב לא תואם בפס, ועוד פרימה של תפר, אמרו שיטפלו עברו שבועיים אמר שישלח למפעל, אשתו אמרה אין מה לדאוג שנה אחריות מהחנות ושנה מהמפעל, אח"כ נפרמו עוד תפירות ונהיו כתמים בעור, אמרו שזה מסיגריה אני לא מעשן בבית, דורש החזרת הכסף 5790 ₪ והובלה 400 ₪. הציג תמונות. אני מתנהל מולו ולא מול המפעל.

טענות הנתבע: הפרימות בכריות זה ממשיכות וקפיצות של ילדים, הכתמים זה מסיגריות, הפס זה לא קריטי, ב5/4/16 היו העובדים, וכך אמרו במפעל. שיתבע אותם, המפעל מוכן לסדר ולהחליף את העור תמורת השתתפות 1500 ₪ אפשר אפילו ב1000 ש"ח.

החלטת ביה"ד:

א.      ההסכם, הקניה והשירות נעשו ישירות עם הנתבע, והיות והפגמים בתפירות עור הסלון אינם סבירים, ואין ראיה לשימוש חריג מצד התובע, ואף התובע פנה על כך מיד לאחר קבלת הסלון.

ב.      לכן על הנתבע להחליף את עור הסלון, תוך 30 יום, ללא תשלום, וכל דין ודברים עם החברה יהיה באחריותו.

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד             (-) הרב ערן אבירם, דיין                  (-) הרב אסף נתן, דיין


להערות על פסק זה לחץ כאן

תגיות