בס"ד


מס. סידורי:123

וויכוח בין לקוח לחברה אם שילם

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
חברת נסיעות שתובעת לקוח שקיבל שירות וטוען ששילם, אבל איננו מציג קבלה.
פסק הדין:
בית הדין חייב את הלקוח כיוון שהחיוב ברור שכן השירות ניתן ואין ראיה על הפטור.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' תשרי תשס"ג

תשס"ב/10

התובעים: חברת נסיעות א'.

הנתבע: מר ב', לקוח.

בנושא: תשלום עבור כרטיס טיסה.

התובעים: במרץ ובאפריל 2000 רכשנו כרטיסי טיסה בחברת "טאוואר" לגב' ב' הלוך וחזור, ולמר ב' רק הלוך, ולא קבלנו מהם תשלום עבור הכרטיסים, (החברה פשטה את הרגל), סך הכל תביעתנו היא 1277.70 $, לאחר ניכוי מסוים כפי שמופיע במכתב שנשלח מהחברה, (נמצא בתיק).

הנתבע: אני טוען ששילמתי את הכרטיסים.

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

הנה מעיקר הדין לפי ההלכה אם אדם תובע את חברו שהוא חייב לו, והלה טוען שאינו חייב בטענת ברי, פטור הנתבע (עי' שו"ע חו"מ סי' ע"ה סע' ז'). אולם בנידון דידן אילו ב' היה באמת משלם היה צריך להביא לבית הדין הוכחה, קבלה עבור התשלום, כל עסקי חברות מתנהלים ע"י אישור, ובמציאות שלפנינו השירות שחברה א' נתנה למשפחת ב' הוא ברור ועליו אין מחלוקת, והיות והחברה פעלה בשליחות ב' ולו אין כל קבלה על התשלום, אזי החיוב הוא ברור, ומשפחת ב' חייבת לשלם לחברה את הסכום הנקוב במכתבה מתאריך כ"ו תשרי תשס"ג הנמצא בתיק.

לסיכום: ב' חייב לחברה עבור הכרטיס של אשתו הלוך וחזור, ושלו רק הלוך, סך  1277.70 $. 

בית הדין מקווה שצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

    הרב דוב ליאור                        הרב אהרון אליהו                       הרב שלום אילוז

תגיות