בס"ד


מס. סידורי:1168

סילוק תלמידה ללא התראה בהורים

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב קרויזר מנחם
הרב גיאת אייל
הרב עזרן מרדכי
תקציר:
בתם של התובעים סולקה מהמוסד הנתבע. ההורים טוענים שנאמר להם שהסילוק נובע מדיבורים לא נאותים שהושמעו על ידי הילדה באופן חד פעמי וכי הילדה מכחישה שהדברים נאמרו. המוסד טוען שישנן בעיות נוספות וכי הרמה הכללית של הילדה אינה מתאימה למוסד וכי נשמעו תלונות מהורים על דברי צניעות שנאמרו על ידה, עוד נטען כי המוסד הסכים להשאירה עד סוף השנה ונתן לה תעודה טובה על מנת שלא לפגוע ביכולתה להתקבל למוסד אחר. הורי הילדה טוענים כי התעודה מוכיחה כי אין ממש בטענת המוסד.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אין בידי בית הספר טענות מספיקות לסילוק הילדה וכי על בית הספר להודיע להורים על כל בעיה בהתנהגות הילדה ולאפשר להורים לטפל בה, להורים הורה בית הספר להשמע להערות בית הספר ולטפל בהן בהקדם.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ט אב תשע"ב

תיק מספר: 132-08

התובע: מר וגב' א'

הנתבע: בית הספר

טיעונים

התובע/ת: בתנו לומדת במוסד, הנהלת בית הספר הודיעה לנו כי בתנו לא תמשיך בשנה הבאה. טענתם היתה כי התלמידה השתמשה בדיבורים לא נאותים.

דיין: האם זהו מקרה חד פעמי.

התובע: כן. בתנו מכחישה מכל וכל את טענת הדיבורים הלא נאותים.

הנתבע/ת: מנהלת המוסד: הגב' כ' היא שהיתה מנהלת המוסד בשנה המדוברת. עיקר הטענות הם בכלל ענייני צניעות שנאמרו ע"י התלמידה, קבלנו תלונות מהורים אחרים שהתלמידות סיפרו להם על הדברים שנאמרו. והיינו חייבים לעשות מעשה.

המנהלת הזמינה את האמא לשיחה, ובה נתבקשה האם לחפש מוסד חילופי לתלמידה. הסכמנו להשאיר אותה במערכת שלושה חודשים נוספים, עד סוף השנה, ואף נתנו לה תעודה טובה שלא יגרם לה נזק במוסד אחר.

תובע: לא נאמר לנו על שלושה חודשי נסיון. לא קבלתי הערות על צניעות אלא על דברים אחרים.

דיין: אחרי הפניה להורים האם נעשתה תקופה של נסיון?

נתבע: היו בעיות נוספות של איחורים, ושל התארגנות, כמו עזרה בשיעורים ובהכנת המערכת, אלא שהערנו להורים, ולא נעשה מצד ההורים מאמץ לתקן את הליקויים. סגנון השירים שהילדה שרה אינם תואמים את רוח המוסד.

דיין: האם יש אופציה אחרת מבחינתכם, אם אינה מסתדרת עם התנאים הרוחניים?

נתבע: לדעתנו המקצועית הילדה לא עומדת בקריטריונים הכלליים של המוסד. אנו מוכנים להשתדל בשבילה במוסד אחר.

תובע: שאר ילדינו לומדים במוסדות מצויינים. ויש לנו המלצות רבות על רמתה הרוחנית של המשפחה. התעודה שקבלנו מהמוסד מראה שכל הטענות בדויות משום שנתנו לה ציונים טובים על אותן הנקודות.

דיין: האם ההורים מוכנים לקבל את כל התנאים של המוסד?

פסק הדין

בית הדין אינו רואה עילה מספקת בטענות בית הספר, בכדי לסלק את התלמידה מבית סיפרם.

באשר לטענות בית הספר:

א.      מכאן ולהבא, אם יראה להנהלת בית הספר כי התנהגות התלמידה אינה הולמת את צביון בית הספר – על הנהלת בית הספר, ליידע מיד את ההורים ולתת להם הזדמנות לתקן את הטעון תיקון.

ב.       על ההורים מוטלת החובה להתייחס בכובד ראש ובאחריות מרבית לכל הערה מצוות בית הספר ולשתף פעולה עם הנהלת בית הספר.

גם בת הבאה מבית טוב ומקבלת חינוך מעולה, עלולה להיות מושפעת לרעה מהשפעות זרות הנלקטות מבחוץ, וכל פנייה מהנהלת בית הספר באשר להשפעות קלוקלות – מחייבת טיפול ותשומת לב מצידם של ההורים.

בית הספר משמש כידם הארוכה וכשלוחם של ההורים ועל הנהלת בית הספר וההורים לפעול מתוך אמון הדדי ורצון משותף.

תגיות