בס"ד


מס. סידורי:1167

דרישת תשלום עבור עבודה שהוגדרה כגמ"ח

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב קרויזר מנחם
הרב דייטש אליעזר
הרב פרשה רחמים
תקציר:
גב' א' חפשה מנעולן עבור גב' ב' שמנעולה התקלקל. לאחר כמה מנעולנים נתקלה במודעה של הנתבע והיא הזמינה אותו. לאחר סיום העבודה התקשר הנתבע לדרוש תשלום. א' טוענת שבמודעה היה כתוב שהנתבע מחליף צילינדר בגמ"ח ללא תשלום. הנתבע טוען שהגמ"ח הוא שאין תשלום עבור הצילינדר אך עבור העבודה יש תשלום ואותו הוא תובע. הנתבע תובע שבעלה של גב' א' יתנצל על התבטאויותיו ועל איומיו.
פסק הדין:
בית הדין חייב את התובעת בתשלום עבור השירות בהנחה מסוימת לה הסכים הנתבע והוסיף כי המצער את חברו חייב לפייסו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' אב תשע"ב

תיק מס': 128-7

פסק דין

בדין ודברים שבין התובעות: הגב' א' תח' והגב' ב' תח'

לבין הנתבעים: מר ג' הי"ו

בעניין – תשלום עבור עבודה שהוגדרה כגמ"ח.

תאור העובדות

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

טענות התובעות: גב' א': בעקבות מצוקה שנקלעה אליה חברתי הגב' ב', שמנעול ביתה התקלקל והדבר היווה סכנה של ממש עבורה, נחלצתי לעזרתה, וחפשתי עבורה איש מקצוע שיתקן את הבעיה, בברור שעשיתי מול כמה בעלי מקצוע, קבלתי הצעות מחיר של 200-250 ₪ להחלפת צילינדר ותיקון הבעיה. במהלך חיפושי אחר בעל מקצוע, נתקלתי במודעה שפירסם הנתבע, בה הוא כותב כי הוא מחליף צילינדר בגמ"ח ללא כל תשלום, בברור טלפוני שערכתי מולו, אמר לי הנתבע, כי הוא מחליף את הצילינדר הישן תמורת אחר משומש ללא תשלום. אני הבנתי כי את כל העבודה כולל ההחלפה הוא עושה ללא תשלום, רק כמעשה חסד.

לאחר סיום העבודה הנתבע התקשר אליי וביקש תשלום עבור העבודה, ואז הבנתי שחלה אי הבנה.

גב' ב': הנתבע הגיע והחליף את הצילינדר ואמר לי בצורה מפורשת על זה אני לא גובה תשלום.

טענות הנתבע: עלות עבודה של החלפת צילינדר היא 200 ₪, מעולם לא עבדתי בחינם במיוחד לא בשעת לילה כפי שהוזמנתי במקרה הזה. אמרתי בצורה מפורשת לתובעות כי החלפת הצילינדר המקולקל בצילינדר אחר משומש שברשותי, זהו הגמ"ח ותו לא. על העבודה אני גובה כסף. וכיון שבאמת מקריאת המודעה ניתן להבין אחרת, אני מסביר זאת ללקוחות בצורה מפורשת, קודם העבודה. אני מוכן להוריד 10% מעלות העבודה. כמו כן אני מבקש מביה"ד לחייב את מר ב' התנצלות בכתב על התבטאויותיו הבוטות והמאיימות כלפי שגרמו לי צער ועגמת נפש רבה.

החלטה

א.      על גברת ב' לשלם למר ג' תשלום עבור עבודתו, בסך 180 ₪ לאלתר.

ב.      בית הדין רואה בחומרה רבה כל התבטאות בוטה אשר עלולה לגרום צער ועגמת נפש בין הצדדים ועל הצדדים מוטל שלא לצער או להפחיד אחד את השני וראוי למי שציער או גרם עגמת נפש לחברו, שיפייס את חבירו במילי דריצוי.

הרב מנחם קרוייזר שליט"א      הרב אליעזר דייטש שליט"א        הרב רחמים פרשה שליט"א      

   אב"ד                                     דיין                                           דיין      

תגיות