בס"ד


מס. סידורי:1164

ליקויים בבניה טרם השלמתה

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב קרויזר מנחם
הרב פרשה רחמים
תקציר:
התובע החל בעבודות שיפוץ והרחבה בדירת הנתבע. הנתבע הודיע לתובע שברצונו לתבעו על ליקויים ונזקים. התובע חדל מעבודתו עד לבירור התביעה בבית הדין. הנתבע הגיש לבית הדין דו"ח ליקויים. בית הדין מינה שמאי מטעמו לבחינת הליקויים.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על התובע לתקן רשימה של ליקויים וקבע אילו ליקויים אינם באחריותו וכי על הנתבע יהיה לשלם את הסכום שלא שולם עם תום העבודה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ד' כסלו תשע"ד

תיק מס': 145-11 / עג / א' - ב'

פסק דין

בדין ודברים שבין התובע: מר א', לבין הנתבע: מר ב'.

בעניין: יתרת תשלום בעד עבודת שיפוץ.

תאור העובדות

הנתבע מר ב' שכר את שירותי התובע מר א' לבצע עבורו עבודת שיפוץ והרחבה בדירתו, התובע ביצע את רוב העבודה, כאשר נותרה יתרת תשלום בסך 15,000 ₪ הודיע הנתבע לתובע כי ברצונו לתובעו בעבור נזקים וליקויי בניה. התובע ביקש שלא לסיים את העבודה עד לברור מהות התביעה בבי"ד.

הצדדים הגיעו לביה"ד בחודש כסלו תשעג', ביה"ד שלח את הצדדים לנסות להגיע לפשרה בניהם.

בחודש אלול תשעג' הגיעו הצדדים שוב לביה"ד באמרם שלא צלחה הפשרה, וכי הם מבקשים מביה"ד להכריע בעניינם.

לבקשת ביה"ד הגיש הנתבע דו"ח ליקויים מפורט וסך תביעתו בעבור תיקון הליקויים 15,000 ₪.

התובע אישר את דו"ח הליקויים, אך טען שהליקויים נבעו מכך שהנתבע לא הגיש לו תכנית עבודה מסודרת, ועוד שעדיין לא סיים את עבודתו, והוא מבקש לסיים את עבודתו כפי שסוכם בחוזה ולבוא על שכרו משלם.

לבקשת הצדדים שלח קבלן שמאי מטעם ביה"ד לבדוק ולהעריך עלות תיקון הליקויים. לאחר קבלת חוות דעת השמאי ביקרו הדיינים בעצמם בדירה בכדי לברר ולעמוד מקרוב על פרטי חוות הדעת המקצועית שנתקבלה.

החלטה:

א.      לתובע מר א' הזכות לסיים את העבודה בדירתו של הנתבע מר ב' ולבוא על שכרו משלם וזאת על פי דו"ח הליקויים שהוגש לביה"ד, ובדגש על הנקודות הבאות:

1. את עמוד הביוב שנמצא בתוך החדר על ר' א' להכניס לתוך הקיר.

2. את הקיר העקום (בסטיה של 5 סנטי') יש לתקן וליישר.

3. תיקון המשקוף הסדוק במידת האפשר (באופן חיצוני, אין צורך להחליף את המשקוף).

4. יש לסדר את הצינורות היוצאים מן הגג בחיפוי כמקובל במקרים כאלה.

5. יש לצבוע את העמוד במרפסת הקטנה שמחוץ לחדר בצבע עמיד למים.

6. החלפת הקרמיקות באחריותו המלאה של הקבלן (לרבות אספקת קרמיקות חילופיות).

7. אחריות על בעיות רטיבות מים מוטלת על הקבלן וטווח האחריות הנ"ל הינו כמקובל.

8. במידה והקבלן התחייב על גובה סיפון המאפשר הרכבת ארון מתחת לכיור הרי שעל הקבלן לבצע זאת.

כמו כן בית הדין רואה לנכון להדגיש את הנקודות הבאות:

1. מר א' אינו צריך לבצע הריסה למרפסת הקיימת ובנייתה מחדש.

2. מר א' אינו צריך לחפות את קירות התמך שמתחת להרחבה של מר ב' בנוסף לחיפוי הקיים. אולם על מר א' לבצע את הגימור הסטנדרטי המקובל במקרים כאלה.

3. ניקוי הקיר ממלט מעל חלון השכנים אינו ענין לדו"ד שבין מר א' ומר ב'.

ב.      יודגש, שלאחר השלמת העבודות הנ"ל, מר א' יקבל מיד ובאופן מלא (ולא על ידי תשלומים) את יתרת שכרו בסך 15,000 ₪ ממר ב', והצ'ק שהושלש בביה"ד ערב לכך.

ג.        על הצדדים לתאם מועד סביר בעתיד הקרוב לתחילת ביצוע והשלמת העבודות. כמו כן על מר ב' לפעול בהתאם להנחיות הקבלן באופן פינוי הדירה לפי הנצרך לו כדי לבצע את השלמת העבודה באופן היעיל והמהיר ביותר.

              הרב יצחק שרבאני שליט"א              הרב מנחם קרוייזר שליט"א                 הרב רחמים פרשה שליט"א

          אב"ד                                                דיין                                                  דיין

תגיות

נושאים