בס"ד


מס. סידורי:1159

רעש לשכנים מגידול תוכים

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב בן שמעון שלמה
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב קרויזר מנחם
תקציר:
התובע גר מעל חצר הנתבע. הנתבע מגדל תוכים בחצרו. התובע טוען שהתוכים מרעישים מאד ומפריעים לו ותובע את סילוקם לאלתר. הנתבע טוען שהרעש סביר וכי הוא התייעץ ונקט פעולות למניעתו. בית הדין הורה לברר את עמדת החוק בנידון ולצורך כך נועץ במחלקת הפיקוח העירונית ובוטרינר העירוני.
פסק הדין:
בית הדין פסק לאור חוות דעתם של הגופים הנוגעים לעניין כי במצב הנוכחי אין בעייתיות במעשי הנתבע וכי אם המצב ישתנה הדבר יצריך חוות דעת חדשה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' שבט תשע"ג

תיק מס': 142-11

פסק דין

בדין ודברים שבין התובע: מר א' הי"ו, לבין הנתבע: מר ב' הי"ו.

בעניין: גידול תוכים מרעישים בבניין מגורים.

תאור העובדות

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

טענות התובע: אנו דרים בשכנות טובה כבר מספר שנים, בעבר הנתבע גידל תוכי שהרעיש והערנו לו על הבעיה ובקשנו שיטפל בה, אלא שמעת לעת הוא הרחיב את גודל הכלובים והגדיל את כמות התוכים וכיום ישנם שבעה זוגות של תוכים מרעישים במיוחד, אנו דרים בקומה מעל לחצרו של הנתבע בה ממוקם הכלוב, הרעש גורם לנו עגמת נפש רבה ומפריע להתנהלות התקינה של הבית. כמו כן אנו יודעים על שכנים נוספים שהרעש מפריע להם.

למרות שהנתבע ניסה לטפל בבעיה בדרכים שונות, הבעיה לא נפתרה ועדיין אנו סובלים מהרעש.

אנו תובעים שהנתבע יסלק את המפגע המרעיש לאלתר.

טענות הנתבע: יש לי זכות לגדל חיות מחמד בביתי. לדעתי, הרעש הוא סביר בהחלט ואינו עולה על כל רעש אחר המגיע מהרחוב. לאחר פניות התובע, התייעצתי עם מומחים בתחום שיעצו לי מספר עצות בכדי להמעיט את הרעש המדובר, ובצעתי את כל המלצותיהם שעלו לי אלפי שקלים, בכדי לשמור על יחסי שכנות טובים. מעולם לא פנה אלי אף שכן בעניין, מלבד התובע.

אב"ד הורה לבדוק את עמדת החוק בעניין. לאחר בדיקה נמצא כי מחלקת הפיקוח העירוני אחראית על הגדרת חוקיות גידול חיות מחמד, והוטרינר העירוני אחראי על ההיבט התברואתי. ביה"ד פנה לגופים ובקשם לבקר באתר לשם מתן חוות דעת מקצועית בעניין.

מחוות דעתם המקצועית של הגופים: מנהל אגף הפיקוח מר אליהו קקון, והוטרינר העירוני מר אריה קופ, עולה: כי עפ"י חוקי העזר העירוניים לבית שמש בעניין "שמירת הסדר והנקיון" שנת התשנ"ז 1997, סעיף 13 לחוק גידול בעלי חיים: גידול כמות כזו של תוכים מהסוג המדובר בגודל כלוב כזה עומדת בהגדרות החוק להיתר גידול חיות מחמד בבניין מגורים, ואינם בכלל מפגע תברואתי חריג האסור עפ"י חוק או הדורש רשיון או היתר מיוחד. יש לציין כי חוות הדעת מתייחסת למצב הנוכחי, וכל שינוי מהותי ידרוש חוות דעת מעודכנת.

החלטה

א.      לאור עמדת החוק בעניין, התביעה נדחית.

ב.      החלטת ביה"ד מתייחסת אך ורק למצב הקיים, במידה והמצב ישתנה בצורה מהותית, תדרש חוות דעת חוקית מעודכנת, שתקבע את ההיתר.

ג.       ביה"ד קורא לצדדים לשוב ליחסי שכנות טובים, והאמת והשלום אהבו.

ד.      הוצאות דיון בסך 400 ₪ יתחלקו בשווה בין הצדדים.

הרב שלמה בן שמעון שליט"א      הרב יצחק שרבאני שליט"א         הרב מנחם קרוייזר שליט"א      

   אב"ד                                          דיין                                           דיין

תגיות