בס"ד


מס. סידורי:1152

אי תשלום דמי שכירות

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב בן שמעון שלמה
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב גיאת אייל
תקציר:
הנתבע שוכר דירה מהמשכיר‏. הנתבע אינו משלם שכר דירה עקב קשיים כלכליים. התובע דורש את כל שכר הדירה ואת פינוי המושכר. הנתבע מודה וטוען כי מצבו אינו מאפשר לשלם שכר דירה או למצוא דירה חלופית. בית הדין נתן לנתבע זמן לגייס את סכום הכסף וערבות לעתיד והדבר לא נעשה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על הנתבע לשלם את כל החוב תוך ולפנות את המושכר תוך שבועיים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ז כסלו תשע"ג

תיק מס': 115-01

פסק דין

בדין ודברים בין הצדדים: מר א' באמצעות בא כוחו מר דוד כהן, ובין מר ב'.

בעניין חוב תשלום שכ"ד ועמידה בהתחייבויות.

תאור העובדות

הצדדים קיבלו קנין וחתמו על שטר בוררות.

תאור העובדות

לתובע דירה בבית שמש, בשכונת ------- אותה הוא השכיר לנתבע. חוזה השכירות הסתיים כבר והנתבע יושב כרגע בדירה ללא חוזה.

לטענת התובע, הנתבע לא שילם עבור כמה חודשי שכירות והצטבר חוב של 27,000 ₪. התובע דורש את תשלום החוב לאלתר.

כמו כן, התובע דורש את פינוי הדירה לאלתר.

הנתבע, מודה בעובדות, אך לטענתו, מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לשלם שכ"ד או למצוא דירה חילופית.

ביה"ד נתן לנתבע שבועיים לנסות ולערב רבנים/עסקנים שייחלצו לעזרתו ויגייסו בעבורו סכום כסף לכיסוי החוב ויתנו ערבות לתובע בעד המשך השכירות.

בפועל, לא נעשה דבר. הנתבע לא הצליח לגייס עזרה להוציאו מן המיצר.

החלטה

א.      הנתבע חייב לפנות את הדירה תוך שבועיים מיום מתן פסק הדין.

ב.      הנתבע חייב לשלם את חובו בסך 27,000 ₪ תוך שבועיים מיום מתן פסק הדין.

ג.       באם לא יבוצע פסק הדין עד תום שבועיים ימים, רשאי התובע לפנות לערכאות לצורך מימושו של פסק הדין.

הרב שלמה בן שמעון                          הרב יצחק שרבאני                                הרב אייל גיאת

אב"ד                                                 דיין                                                 דיין

תגיות