בס"ד


מס. סידורי:1134

כריתת עץ של אחר עקב נזק

שם בית דין:נתיבות שלום בית שמש
דיינים:
הרב שרבאני יצחק חיים
הרב קרויזר מנחם
הרב עזרן מרדכי
תקציר:
ברשות התובעים היה עץ נוי גדול, בנו של הנתבע כרת את העץ בנוכחות הנתבע. התובעים דורשים פינוי הפסולת, עקירת העץ מהשורש וכן תשלום עבור עץ חדש. הנתבע טוען שהעץ הזיק לו ולשכניו וכן שאין בכריתת העץ נזק כיוון שישוב ויגדל. התובעים חלוקים בדעתם ביחס לפשרה עם הנתבע.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על הנתבע לפנות את הפסולת וכי אף כי לא נהג כשורה בכך שנכנס לרשות לא לו וכרת את העץ אין לחייבו בדמי העץ המלאים. בית הדין פנה לתובעים בבקשה למצוא פשרה שמוסכמת עליהם.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ח חשון תשע"ב

­תיק מספר: 112-12

התובע/ת: הרב א': בחצר האחורית של הבניין היה עץ נוי גבוה שהתנשא לגובה 8 מטרים, ובחג הסוכות בא הנתבע וגדע את העץ מגזעו, כמו כן הנתבע לא פינה את הפסולת של העץ, לאחר שביקשנו ממנו מספר פעמים.

בנוסף יש גם עניין אישי של דייר שהעץ היה לו לתועלת.

אנו מגישים תמונות של העץ העקור.

אנו תובעים: לפנות את כל הפסולת, לעקור את הגזע משורשו, וליטוע עץ חדש כפי שהיה הקודם.

עלות התיקון כפי שקיבלנו הצעת מחיר מגנן: עקירה + פינוי  = 700 ₪, עץ חדש – 3000 ₪ + מנוף לצורת השתילה – 700 ₪, סה"כ כולל מע"מ 5126 ₪.

כמו כן עלות הוצאות הדין בס"ך: 180 ₪.

הנתבע/ת: כמה מדיירי הבניין שלנו הסמוך לבניין של התובע בקשו כמה פעמים מהועד לדלל את העץ משום שהעץ הנ"ל מזיק לנו, מכמה סיבות. היו באות ציפורים ועוד חיות שעולות וקופצות לחצרי. ועוד שלי באופן אישי העץ הסתיר את השמש לחדרי ביתי, וכן המחסור בשמש גם גרם לנזק לצמחיה בחצר שלי. כמו כן העץ מסתיר את הנוף. כמו כן כך דרכם של עצים שצריך לחתוך מדי פעם כדי שיגדלו מחדש.

כשחתכתי את העץ אף אחד מהדיירים לא אמר לי כלום.

הבן שלי בן 15 הוא זה שחתך ולא אני.

התובע: אנו הועד ומעולם לא פנו אלינו לסדר את העץ הזה, וכן יש לנו עוד עץ בגינה שחתכו אותו ומעולם לא צמח יותר.

אתה היית נוכח בעת החיתוך ראינו אותך שם.

דייר: ב': כתוצאה מחיתוך העץ נחשפה כל דירתי לעיני העוברים ושבים ברחוב.

נתבע: ב' נמצא בגובה ואי אפשר לעוברים ושבים לראותו.

תובע: הרב א': אם הנתבע יביא איש מקצוע ויאמר לנו שאפשר שהעץ שנגזם יגדל בעתיד, אנו נסתפק בפינוי הפסולת. בהתאם להחלטת כל הדיירים.

ביה"ד: על הנתבע לפנות את כל הפסולת משטח הבניין לא יאוחר מעשרה ימים.

הנתבע: אני מסכים.

תובע: מר ג': לעניין הצעת הפשרה של הרב א', תלוי תוך כמה זמן הוא יגדל.

תובע: ב': אני מבקש לתבוע את כל הדברים הנזכרים לעיל, אלא שועד הבית הוא זה שיחליט בעניין.

ביה"ד: אנו מבקשים מהתובעים לגבש הצעת פשרה המקובלת על כל הדיירים ולהגיש אותה לביה"ד.

פסק דין

א.  בית הדין רואה בחומרה רבה את התנהגותו של הנתבע אשר הרשה לעצמו להכנס ללא רשות לחצר השכנים ולהרוס את העץ אשר גדל ברשותם.

ב.  יחד עם זאת אין לחייב את הנתבע בתשלום על אבדן הערך של העץ.

ג.   שאר התביעות נדחו.

תגיות

נושאים